• MC&I (Hutan Asli)
  • Laman Web Versi Mobil
  • myGov Mobile
  • Misi Kami
  • Gerbang Perkhidmatan Mobile Kerajaan

  • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang

    Misi Kami

    Untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosio - ekonomi negara.