• Selamat Datang
 • Pelihara Khazanah
 • Eko Rimba
 • Certification

Maklumat Sedang Dikemaskini

POLISI PENGURUSAN MAKHLUK PEROSAK MENGGUNAKAN KAEDAH MESRA ALAM DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA SECARA TERKAWAL

Adalah menjadi polisi Jabatan Perhutanan Negeri Pahang bagi melaksanakan pengurusan makhluk perosak yang menitikberatkan aspek keselamatan manusia dan kesejahteraan alam sekitar.  Polisi ini perlu diamalkan bagi mengelak dan mengawal kesan bahaya penggunaan bahan kimia terhadap manusia dan alam sekitar.

Perkara-perkara yang perlu dipatuhi dalam merealisasikan polisi ini ialah :

1. Melaksanakan amalan pengurusan tanaman terbaik menerusi;

 • Pemilihan lokasi tanaman yang bersesuaian
 • Pemilihan dan penggunaan bahan tanaman bebas penyakit dan/atau rintang kepada makhluk perosak
 • Pemilihan baja dan kaedah pembajaan yang betul
 • Sistem pengairan dan saliran yang baik
 • Merumput, menebas dan memangkas dengan kaedah yang betul
 • Kebersihan kawasan tanaman

2.  Melaksanakan amalan kawalan makhluk perosak tanaman terbaik dengan;

 • Pengawasan makhluk perosak pada tanaman (mengenalpasti jenis makhluk perosak dan kaedah kawalannya pada peringkat awal)
 • Melaksanakan kawalan secara fizikal seperti pemasangan jaring, perangkap lampu dan pelekat warna feromon
 • Melaksanakan kawalan secara biologi seperti penggunaan pemangsa dan parasit
 • Melaksanakan kawalan secara kimia hanya jika perlu (racun kimia sebagai pilihan kaedah kawalan yang terakhir)

3.  Mematuhi perundangan dan lain-lain peraturan dengan;

 • Mematuhi kehendak perundangan seperti yang termaktub di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan terlibat
 • Mematuhi kehendak perundangan seperti yang termaktub di dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan peraturan-peraturan terlibat
 • Mematuhi kehendak perundangan seperti yang termaktub di dalam Akta Racun Makhluk Perosak 1974 (Pindaan 2004) dan peraturan-peraturan terlibat

4.  Melaksanakan penambahbaikan secara berterusan melalui;

 • Pemantauan, penyeliaan, penyelidikan, latihan serta kajian semula ke atas polisi ini dari semasa ke semasa

 

DATO' DR. MOHD HIZAMRI BIN MOHD YASIN, DIMP., PMP., AMP.

Pengarah Perhutanan Negeri Pahang Darul Makmur

22 Disember 2017

 

WAWASAN

Untuk menjadi agensi terunggul dalam pengurusan Hutan Tropika secara berkekalan.

MISI

Untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosio - ekonomi negara.

PROSES UTAMA MS ISO 9001:2008

Pengurusan pengeluaran kayu secara berkekalan bagi hutan darat asli di Hutan Simpanan Kekal.

OBJEKTIF

 • Untuk menguruskan sumber hutan negara secara berkekakalan bagi pengeluaran berterusan hasil dan perkhidmatan hutan serta penggunaannya secara optimum, bersesuaian dengan keperluan alam sekitar.
 • Untuk meningkatkan bekalan hasil dan perkhidmatan hutan melalui aktiviti-aktivit perhutanan bersesuaian yang akan meningkatkan kualiti, produktiviti serta penggunaan sumber hutan.
 • Untuk terus membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan keperluan alam sekitar bagi pemeliharaan, pengurusan dan penggunaan sumber hutan.
 • Untuk memelihara dan melindungi kepelbagaian biologi hutan, air dan tanah serta penggunaannya secara berkekalan.
 • Untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan kilang-kilang pemprosesan berasaskan keluaran hutan serta menambahkan aktiviti-aktiviti hiliran dengan nilai tambah yang tinggi.
 • Untuk memperkukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor perhutanan.
 • Untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan terhadap alam sekitar dan pemeliharaan melalui pembelajaran serta penyebaran maklumat.
 • Untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada pendapatan negara, pertukaran mata wang asing dan peluang-peluang pekerjaan.
STRATEGI KORPORAT
 • Mengekalkan keluasan Hutan Simpan Kekal sedia ada dan meningkatkan keluasannya.
 • Melaksanakan Kriteria, Petunjuk, Aktiviti dan Piawaian Pelaksanaan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (MC&I) dan MS ISO 9002.
 • Melaksanakan perancangan pengurusan hutan secara intensif dan sistematik serta mewujudkan Komunikasi dan Teknologi Maklumat (ICT) perhutanan terkini untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada hasil negeri.
 • Menguruskan kawasan pengeluaran, pemeliharaan dan perlindungan hutan berdasarkan kelas penggunaannya, di samping menguatkuasakan undang-undang hutan yang cekap lagi berkesan.
 • Menyedia pelan induk untuk memajukan hutan lipur di samping mempromosikannya sebagai destinasi perlancongan.
 • Meningkatankan teknologi mesra alam dalam pengusahasilan serta penggunaan sisa-sisa hutan dan kilang selain menggalakkan pemprosesan hiliran keluaran hutan.
 • Meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan hutan melalui penyebaran maklumat-maklumat perhutanan.
 • Menggalakkan serta menyokong program hutan tani dan aktiviti perhutanan bandar.
 • Melaksanakan program pembangunan sumber manusia.
 • Mengadakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi.
DASAR KUALITI MS ISO 9001:2008
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang adalah komited untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam Pengurusan Pengeluaran Kayu Secara Berkekalan bagi Hutan Darat asli di Hutan Simpan Kekal supaya dapat dilaksanakan dalam tempoh masa, kaedah dan peraturan-peraturan untuk memenuhi kehendak pelanggan.
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang percaya perkara ini dapat dicapai melalui penerapan budaya kerja yang memenuhi keperluan MS ISO 9001:2008 pada semua peringkat kakitangan dalam pelaksanaan sistem pengurusan kualiti yang berkesan dengan komitmen yang tinggi dari pengurusan atasan hingga ke peringkat bawahan.
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang akan mengenalpasti dari semasa ke semasa kelemahan-kelemahan dalam organisasi dan mengambil langkah-langkah penambahbaikan dengan menglibatkan semua tenaga kerja untuk menambahbaik secara berterusan Sistem Pengurusan Kualiti JPSM.
 • Semua ketua bahagian/unit akan memantau dan mengkaji prestasi sebenar pelaksanaan objektif-objektif kualiti yang telah ditetapkan di bawah bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing dan mengambil tindakan segera apabila prestasi pelaksanaan tidak mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan.

WAWASAN

Untuk menjadi agensi terunggul dalam pengurusan Hutan Tropika secara berkekalan.

MISI

Untuk mengurus dan membangunkan sumber hutan secara berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosio - ekonomi negara.

PROSES UTAMA MS ISO 9001:2008

Pengurusan pengeluaran kayu secara berkekalan bagi hutan darat asli di Hutan Simpanan Kekal.

OBJEKTIF

 • Untuk menguruskan sumber hutan negara secara berkekakalan bagi pengeluaran berterusan hasil dan perkhidmatan hutan serta penggunaannya secara optimum, bersesuaian dengan keperluan alam sekitar.
 • Untuk meningkatkan bekalan hasil dan perkhidmatan hutan melalui aktiviti-aktivit perhutanan bersesuaian yang akan meningkatkan kualiti, produktiviti serta penggunaan sumber hutan.
 • Untuk terus membangunkan teknologi mantap yang bersesuaian dengan keperluan alam sekitar bagi pemeliharaan, pengurusan dan penggunaan sumber hutan.
 • Untuk memelihara dan melindungi kepelbagaian biologi hutan, air dan tanah serta penggunaannya secara berkekalan.
 • Untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan kilang-kilang pemprosesan berasaskan keluaran hutan serta menambahkan aktiviti-aktiviti hiliran dengan nilai tambah yang tinggi.
 • Untuk memperkukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor perhutanan.
 • Untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan terhadap alam sekitar dan pemeliharaan melalui pembelajaran serta penyebaran maklumat.
 • Untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada pendapatan negara, pertukaran mata wang asing dan peluang-peluang pekerjaan.
STRATEGI KORPORAT
 • Mengekalkan keluasan Hutan Simpan Kekal sedia ada dan meningkatkan keluasannya.
 • Melaksanakan Kriteria, Petunjuk, Aktiviti dan Piawaian Pelaksanaan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (MC&I) dan MS ISO 9002.
 • Melaksanakan perancangan pengurusan hutan secara intensif dan sistematik serta mewujudkan Komunikasi dan Teknologi Maklumat (ICT) perhutanan terkini untuk meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada hasil negeri.
 • Menguruskan kawasan pengeluaran, pemeliharaan dan perlindungan hutan berdasarkan kelas penggunaannya, di samping menguatkuasakan undang-undang hutan yang cekap lagi berkesan.
 • Menyedia pelan induk untuk memajukan hutan lipur di samping mempromosikannya sebagai destinasi perlancongan.
 • Meningkatankan teknologi mesra alam dalam pengusahasilan serta penggunaan sisa-sisa hutan dan kilang selain menggalakkan pemprosesan hiliran keluaran hutan.
 • Meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai peranan hutan melalui penyebaran maklumat-maklumat perhutanan.
 • Menggalakkan serta menyokong program hutan tani dan aktiviti perhutanan bandar.
 • Melaksanakan program pembangunan sumber manusia.
 • Mengadakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi.
DASAR KUALITI MS ISO 9001:2008
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang adalah komited untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam Pengurusan Pengeluaran Kayu Secara Berkekalan bagi Hutan Darat asli di Hutan Simpan Kekal supaya dapat dilaksanakan dalam tempoh masa, kaedah dan peraturan-peraturan untuk memenuhi kehendak pelanggan.
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang percaya perkara ini dapat dicapai melalui penerapan budaya kerja yang memenuhi keperluan MS ISO 9001:2008 pada semua peringkat kakitangan dalam pelaksanaan sistem pengurusan kualiti yang berkesan dengan komitmen yang tinggi dari pengurusan atasan hingga ke peringkat bawahan.
 • Jabatan Perhutanan Negeri Pahang akan mengenalpasti dari semasa ke semasa kelemahan-kelemahan dalam organisasi dan mengambil langkah-langkah penambahbaikan dengan menglibatkan semua tenaga kerja untuk menambahbaik secara berterusan Sistem Pengurusan Kualiti JPSM.
 • Semua ketua bahagian/unit akan memantau dan mengkaji prestasi sebenar pelaksanaan objektif-objektif kualiti yang telah ditetapkan di bawah bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing dan mengambil tindakan segera apabila prestasi pelaksanaan tidak mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan.


Alamat:

Jabatan Perhutanan Negeri Pahang

Tingkat 5, Kompleks Tun Razak
Bandar Indera Mahkota
25990 Kuantan, Malaysia

Tel : +609 573 2911 / Faks : +609 573 6152
Emel : forestry[at]pahang.gov.my
Waktu Operasi:

Isnin hingga Khamis
8.00 pagi  - 1.00 petang
2.00 petang - 5.00 petang

Jumaat
8.00 pagi  - 12.15 tengahari
2.00 petang - 5.00 petang

* Terimaan bayaran sehingga jam 3.45 petang sahaja

Info Jabatan

Jabatan Perhutanan Negeri Pahang
Tingkat 5, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan,
Pahang, Malaysia.
Tel: +(609) 5732911
Fax: +(609) 5736152
Emel: forestry[at]pahang[dot]gov[dot]my

     

Paparan & Statistik Pelawat

Paparan terbaik melalui Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768 ke atas.
Laman Web ini menggunakan SUSUN ATUR RESPONSIF.

Kemaskini Terakhir : Jumaat 24 Mei 2019.
Hari Ini 85
Semalam 151
Minggu Ini 709
Bulan Ini 4041
Jumlah Pelawat 45825

Test

sasasasasasasasa