Kursus Industri Berasaskan Kayu

Bertempat di Pusat Latihan Pembangunan Hutan, Belimbing telah diadakan Kursus Industri Kayu (IBK), Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Kursus yang diadakan selama 2 hari tersebut bermula pada 4 Oktober 2012 dan berakhir pada 5 Oktober 2012 telah disertai seramai 43 orang. Objektif kursus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang kerja-kerja pengurusan dan operasi IBK mengikut Akta Industri Berasas Kayu (Kekuasaan Badan Perundangan-Perundangan Negeri 1984 (Akta 314)), Enakmen Industri Berasas Kayu (EIBK) dan Kaedah-kaedah Industri Berasas Kayu (KKIBK). Ceramah telah disampaikan oleh Encik Zainal Abidin bin Atan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor dan Encik Razali bin Abdu Rahman daripada Unit Penguatkuasa, Jabatan Perhutanan Negeri Pahang.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.