Pusat Latihan Perhutanan Pahang akan melaksanakan Kursus Dendrologi (Herbarium) dan Pengecaman Isi Kayu bagi kumpulan Renjer Hutan dan Pengawas Hutan sebagai latihan untuk meningkatkan kemahiran dan ulangkaji bagi menghadapi Peperiksaan Kompetensi yang akan diadakan pada Februari 2015. Kursus tersebut akan dilaksanakan dalam empat (4) siri seperti jadual di bawah:

Bil. Siri Kursus Tarikh
1. Siri 01/2015 26 hingga 27 Januari 2015
2. Siri 02/2015 28 hingga 29 Januari 2015
3. Siri 03/2015 02 hingga 03 Februari 2015
4. Siri 04/2015 04 hingga 05 Februari 2015

Kepada mana-mana kakitangan yang berminat bolehlah merujuk kepada pentadbiran masing-masing bagi tujuan pencalonan.