Pencegahan dan Kawalan Insiden Kebakaran Hutan Di Semenanjung Malaysia

Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) telah mengeluarkan arahan kepada semua Jabatan Perhutanan Negeri supaya mengambil tindakan segera bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan dalam menghadapi cuaca panas dan kering ekoran fenomena El-Nino (kategori lemah) sehingga Mac 2015. Langkah-langkah yang perlu diambil sebagai persediaan menghadapi insiden tersebut ialah:

  1. Menyediakan peta dan senarai kawasan yang mudah terbakar;
  2. Mempertingkat aktiviti penguatkuasaan dan pengawasan;
  3. Melaksanakan aktiviti kesedaran dan pendidikan secara berkesan;
  4. Persiapan memadan kebakaran di kawasan yang mudah terbakar;
  5. Mempertingkat rangkaian komunikasi untuk menyelaras aduan dan penyiasatan kes-kes pembakaran terbuka, dan
  6. Melaksanakan pemadaman kebakaran.

Jabatan Perhutanan Negeri juga hendaklah menggerakkan Bilik Operasi di jabatan masing-masing dan melaporkan setiap insiden kebakaran hutan yang berlaku kepada Bahagian Ladang Hutan dan Perlindungan Hutan, JPSM. Segala langkah dan tindakan yang diambil hendaklah sejajar dengan enam komponen utama Pelan Tindakan Mencegah Pembakaran Terbuka yang telah dikeluarkan oleh JPSM.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.