Ahli Jawatankuasa Kerja Program Latihan Teknikal Perhutanan Tahun 2015

Program Latihan Teknikal Perhutanan (LTP) bagi pelatih Sijil Perhutanan Renjer Hutan Sesi 2014/2016 Dan Pengawas Hutan Sesi 2014/2015 Institut Latihan Perhutanan (FORTRAIN) akan diadakan pada 2 Mac 2015 hinhha 19 April 2015 selama tujuh minggu bertempat di Tapak Perkhemahan Hutan Simpan Lentang, Karak di bawah pentadbiran Pejabat Hutan Daerah Bentong.

Satu jawatankuasa peringkat Jabatan Perhutanan Negeri Pahang telah ditubuhkan bagi memastikan program LTP tersebut berjalan lancar dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Senarai ahli jawatankuasa tersebut adalah seperti di bawah:

Bil Aktiviti Tarikh & Tempoh JK Kerja
1. Penandaan dan Pengukuran Sempadan Lesen 5 - 9/3/2015
5 hari
Pejabat Hutan Daerah Bentong
2. Inventori Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F) 10 - 14/3/2015
5 hari
Unit Pengurusan Hutan
3. Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) 15 - 18/3/2015
4 hari
Unit Silvikultur Negeri
Zon Pahang Timur II
4. Penguatkuasaan dan Penyediaan Laporan Penutup 21 - 22/3/2015
2 hari
Unit Penguatkuasa
Zon Pahang Barat
5. Rawatan Memotong Akar Pepanjat (CL) 23 & 28/3/2015
2 hari
Unit SIlvikultur Negeri
Zon Pahang Barat, Raub
6. Penguatkuasaan Syarat-syarat Lesen Kilang dan Lawatan Ke Kilang 24/3/2015
1 hari
i.   Unit Industri
ii.  Unit Siasatan
iii. Pejabat Hutan Daerah
    Bentong
7. Menjalankan Tugas dan Aktiviti Kutipan Hasil di Balai Pemeriksaan Hutan 25 - 26/3/2015
2 hari
Pejabat Hutan Daerah Temerloh/Bera
8. Penandaan Pokok Secara Timber Tagging 29/3 - 4/4/2015
7 hari
Unit Pengurusan Hutan
9. Ujian Dendrologi dan Pengecaman Kayu 5 - 6/4/2015
2 hari
Pusat Latihan Perhutanan Pahang
10. Tanaman Mengaya (Menjalankan Kerja-kerja Menanam, Membersih, Merawat dan Penjarangan) 7/4/2015
1 hari
Unit Ladang Hutan
11. Aktiviti di Tapak Semaian 8 - 9/4/2015
2 hari
Unit Perolehan Bijih Benih dan Tapak Semaian, Lentang, PHD Bentong
12. Aktiviti Lawatan, Sukan dan Khidmat Masyarakat Setiap Hujung Minggu i.   Pejabat Hutan Daerah Bentong
ii.  Pusat Latihan Perhutanan Pahang
13. Majlis Makan Malam & Penutup LTP 2015 15/4/2015 Jawatankuasa Bersama BLP & JPNP

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.