• Utama

2014

Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2014 Sehingga 31 Disember 2014

Piagam PelangganJumlah DiterimaDiselesaikan Dalam TempohPeratusDiselesaikan Lebih Dari TempohPeratus
Lesen-lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat kelulusan dipatuhi.*  356 298 83.71% 58 16.29%
Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi semua syarat kelulusan. - - - - -
Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima. - - - - -
Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam. Semua aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam masa tidak melebihi tiga (3) hari. 18 18 100% 0 0%

Lihat Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2013

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.