Peperiksaan Khas untuk  memasuki Skim Perkhidmatan Renjer Hutan Gred G17 (Amali) dan Pengawas Hutan Gred G11 (Amali) bagi kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang akan diadakan pada ketetapan berikut:

Skim Perkhidmatan Renjer Hutan G17

Bil. Tarikh (Hari) Masa Tempoh Subjek
1. 23 Jun2014
(Isnin)
9.00 pagi - 12.00 tengahari 1 jam - Di Lapangan
2 jam - Ploting
Ukuran Tanah
2. 24 Jun 2014
(Selasa)
9.00 pagi - 11.00 pagi 2 jam Pengecaman Pokok
2.00 petang- 4.00 petang 2 jam Pengecaman Daun
3. 25 Jun2014
(Rabu)
9.00 pagi - 11.00 pagi

2 jam

Mesurasi Hutan
4. 26 Jun2014
(Khamis)
9.00 pagi - 11.00 pagi

2 jam

Pengecaman Isi Kayu
5. 27 Jun2014
(Jumaat)
9.00 pagi - 12.00 tengahari

3 jam

Laporan Hutan

 

Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan G11

Bil. Tarikh (Hari) Masa Tempoh Subjek
1. 23 Jun 2014
(Isnin)
9.00 pagi - 11.00 pagi 2 jam Pengecaman Pokok
2.00 petang- 4.00 petang 2 jam Pengecaman Daun
2. 24 Jun2014
(Selasa)
9.00 pagi - 11.00 pagi

2 jam

Mesurasi Hutan
3. 25 Jun2014
(Rabu)
9.00 pagi - 12.00 tengahari 2 jam Pengecaman Isi Kayu
4. 27 Jun2014
(Jumaat)
9.00 pagi - 12.00 tengahari

1 jam - Di Lapangan
2 jam - Ploting

Ukuran Tanah

Semua calon dikehendaki membawa:

i)   MyKad
ii)  Salinan Asal Slip Arahan Calon
iii) Alat tulis, kanta dan pisau
iv) Alatan Ploting (Protector, Pembaris Skala, Square set)