Penguatkuasaan Pindaan 2016 Bagi Kaedah-Kaedah Hutan Negeri Pahang 1987

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang ke 27/2016 dan 28/2016 telah bersetuju meluluskan perkara-perkara berikut yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2017:

  1. Penyelarasan kadar Ses Pembangunan Hutan pada Jadual ketiga Akta Perhutanan Negara 1984 daripada RM10.00 semeterpadu kepada RM11.00 semeterpadu.
  2. Penyelarasan Kadar Fee Pelbagai pada Jadual Keempat Kaedah-Kaedah Hutan 1987 seperti di Lampiran I.
  3. Penambahan Perkara Fee Pelbagai pada Jadual Keempat Kaedah-Kaedah Hutan 1987 seperti di Lampiran II.
  4. Penyelerasan Kadar Baharu Royalti Balak dan Kayu Jaras Pada Jadual Kedua Kaedah-Kaedah Hutan 1987 seperti di Lampiran.
  5. Penaksiran kadar royalti balak/kayu jaras pendek ialah RM4.00 semeterpadu susun dengan mengambil kira isipadu pukal muatan lori dengan mengukur panjang, lebar dan tinggi muatan atau susunan. Ses Pembangunan Hutan juga hendaklah dikenakan bagi setiap pengeluaran kayu balak/kayu jaras pendek pada kadar 10% daripada jumlah royalti.

 

 

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.