Kenyataan Sebut Harga 07-08/2015 (UKH)

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumlputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja KeraJaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam gred kategori / pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut .

No. Sebutharga

Perkara

Maklumat Lawatan Tapak

Tarikh Tutup Sebutharga

UKH.PHG. 07/2015

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAPAK SEMAIAN Dl PEJABAT SILVIKULTUR ZON PAHANG BARAT, RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR          

[Gred/ Kategori : GI/CE]

[Pengkhususan : CE21]

08 Julai 2015 (Rabu)

10.00 pagi

Pejabat Hutan Daerah Raub

Sila bawa Sijil Asal dan Salinan SPKK & CIDB (Hanya penama yang di tauliahkan oleh CIDB, PKK dan SSM sahaja dibenarkan)

27 Julai 2015 (Isnin)

12.00 Tengahari

UKH.PHG. 08/2015

KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAPAK PERKHEMAHAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI HUTAN LIPUR SUNGAI PAUH , CAMERON HIGHLANDS, PAHANG DARUL MAKMUR       

[Gred/ Kategori : GI/CE]

[Pengkhususan : CE21]

09 Julai 2015 (Rabu)

9.30 pagi

Hutan Lipur Sungai Pauh, Cameron Highlands

Sila bawa Sijil Asal dan Salinan SPKK & CIDB (Hanya penama yang di tauliahkan oleh CIDB, PKK dan SSM sahaja dibenarkan)

27 Julai 2015 (Isnin)

12.00 Tengahari


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.