Kenyataan Sebut Harga 05-06/2016 (UKH)

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) di dalam gred kategori / pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut :

No

Tawaran

Tajuk Tawaran Dan

Kepala/Pecahan Kepala

Butiran-butir Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

UKH.PHG.

5/2016

MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH BANGUNAN TANDAS DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI 'MOSSY

FOREST', DAEUH CAMERON HIGHLANDS, PAHANG DARUL MAKMUR.

[Gred / Kategori : G2 / B ICE

[Pengkhususan : B04 / CE21

Tarikh

Masa

Tempat Melapor : diri

16 ogos 2016 (Selasa)

10.00 Pagi

Pejabat Hutan Daerah

C/HighIands, Tanah Rata

(Pacuan 4WD)

30 Ogos 2016

(Selasa)

12.00

Tengahari

1.                Sila bawa Sijil Asal dan salinan SPKK & CIDB

2.                Penama    yang ditauliahkan dalam Sijil PKK, CIDB & SSM sahaja dibenarkan.Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) di dalam gred kategori / pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut :

Tawaran

Tajuk Tawaran Dan

Kepala/Pecahan Kepala

Butiran-butir Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

UKH.PHG.

6/2016

MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH SURAU DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN Dl

HUTAN LIPUR SGI PAUH,

DAERAH CAMERON HIGHLANDS, PAHANG DARUL MAKMUR.

[Gred / Kategori : Gl / B ICE

[Pengkhususan : B04 / CE21

Tarikh

Masa

Tempat Melapor : diri


17 Ogos 2016 (Rabu)

10.00 Pagi

Hutan Lipur Sg. Pauh

Daerah          C/Highlands,

Tanah Rata

30 Ogos 2016

(Selasa)

12.00

Tengahari

1.               Sila bawa Sijil Asal dan salinan SPKK & CIDB

2.               Penama    yang ditauliahkan dalam Sijil PKK, CIDB & SSM sahaja dibenarkan.


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.