Kenyataan Sebut Harga 07-08/2016 (UKH)

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) di dalam gred kategori / pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut :

 

Tajuk Tawaran dan Kepala/Pecahan Kepala

 Butir-butir Lawatan Tapak (diwajibkan)

Tarikh Tutup

UKH.PHG.

7 /2016

MEMBINA DAN MENYIAPKAN TAPAK PAKIR DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PEJABAT PENGUATKUASA JABATAN PERHUTANAN DAERAH LIPIS, PAHANG DARUL MAKMUR.

[Gred / Kategori : Gl / CE

[Pengkhususan : CEOI / CE21

Tarikh

Masa

Tempat Melapor : diri

25 Ogos 2016 (Khamis)

10.00 Pagi

Pejabat Penguatkuasa Hutan, Daerah Lipis.

8 Sept. 2016

(Khamis)

12.00

Tengahari

1. Sila bawa Sijil Asal dan salinan SPKK & CIDB

2. Penama   yang ditauliahkan dalam Sijil PKK, CIDB & SSM sahaja dibenarkan.Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ( CIDB ) di dalam gred kategori / pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut :

 

Tajuk Tawaran Dan

Kepala / Pecahan Kepala

Butiran-butir Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

UKH.PHG.

8 /2016

MEMBINA DAN MENYIAPKAN BANGUNAN PEJABAT RENJ. KUALA KRAU DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN Dl KUALA KRAU, MUKIM JENDERAK, DAERAH TEMERLOH, PAHANG DARUL MAKMUR.

[Gred / Kategori : G2 / B /CE

[Pengkhususan : B04 /CE 21

Tarikh

Masa

Tempat

Berkumpul

24 Ogos 2016 (Rabu)

10.00 Pagi

CALTEX, Kuala Krau.

Daerah Temerloh

7 Sept. 2016

(Rabu)

12.00

Tengahari

1. Sila bawa Sijil Asal dan salinan SPKK & CIDB

2. Penama yang ditauliahkan dalam Sijil PKK, CIDB & SSM sahaja dibenarkan.


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.