Kenyataan Sebut Harga 26/2016 (HL)

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor bertaraf Bumiputra yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) didalam gred/ kategori/ pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerjakerja berikut:

 

 

Nombor 

Tawaran

 

 

Tajuk Projek

 

PHN. PHG.     

26/2016 (HL)

 

 Membina sebuah Pondok Pengawal; membina

Pagar Keselamatan; menaiktaraf Longkang Tandas Awam serta membaikpulih Pondok Rehat dan kerjakerja yang berkaitan dengannya di Hutan Lipur Chamang, Daerah Bentong.

 

[Gred/ Kategori: G1/ CE & E]

[Pengkhususan: CE21 & E11]

 


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.