Kenyataan Sebut Harga UKH.PHG.01/2017

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam gred kategori/pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

Tajuk Projek Sijil Kelayakan Lawatan Tapak Tarikh Tutup

Kerja-kerja Membaikpulih Jabatan Gantung Di Hutan Lipur Chamang, Daerah Bentong, Pahang.

Gred/Kategori : G1 CE
Pengkhususan : CE21
22 Mac 2017 (Rabu)
2.30 petang
Hutan Lipur Chamang, Daerah Bentong

5 April 2017 (Rabu)
12.00 tengahari


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.