Kenyataan Sebut Harga UKH.PHG.03/2017

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam gred kategori/pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

Tajuk Projek Sijil Kelayakan Lawatan Tapak Tarikh Tutup

Kerja-kerja Membina dan Menyiapkan Khemah Teduhan Anak Pokok dan Batas Konkrit di Tapak Semaian Pejabat Ladang Hutan Kemasul, Pahang.

Gred/Kategori : G1/CE
Pengkhususan : CE21
25 Mei 2017 (Khamis)
11.00 pagi
Pejabat Ladang Hutan Kemasul

8 Jun 2017 (Khamis)
12.00 tengahari


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.