Kenyataan Sebut Harga PHN.PHG.53-54/2017 (HL)

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang (JPNP) dalam gred/kategori/pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

No. Sebut Harga
Tajuk Projek Lawatan Tapak Tarikh Tutup

PHN.PHG.53/2017 (HL)


Menjalankan Kerja-kerja Membina dan Membekal Papan Tanda Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan di Taman Eko Rimba Gunung Senyum, Daerah Temerloh.

Gred/Kategori : G1/CE & E
Pengkhususan : CE21 & E11

21 Jun 2017 (Rabu)
10.30 pagi
Pejabat Taman Eko Rimba Gunung Senyum, Temerloh
29 Jun 2017 (Khamis)
12.00 tengahari

PHN.PHG.53/2017 (HL)


Menjalankan Kerja-kerja Penubuhan Denai Interpretasi, Membina Wakaf dan jeti Serta Kerja-kerja Yang Berkaitan Dengannya di Kawasan Ekopelancongan 'Black Water Jewel', Runchang, Daerah Pekan

Gred/Kategori : G1/CE & E
Pengkhususan : CE21 & E11
20 Jun 2017 (Selasa)
10.00 pagi
Projek Agropolitan Runchang, RPS Runchang, Bebar, Pekan
29 Jun 2017 (Khamis)
12.00 tengahari

MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.