Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam gred kategori/pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

No. Sebut Harga Perkara Lawatan Tapak Tarikh Tutup

UKH.PHG.17/2017

Kerja-kerja Menaiktaraf dan Menyelenggara Pejabat Hutan Daerah Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur


27 Julai 2017 (Khamis)

9.30 pagi

  

3 Ogos 2017
(Khamis)

12.00 Tengahari

UKH.PHG.18/2017

Kerja-kerja Menaiktaraf dan Menyelenggara Kuarters Jabatan Perhutanan Daerah Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur

10.30 pagi

UKH.PHG.19/2017
Kerja-kerja Menaiktaraf dan Menyelenggara Infrastruktur Serta Kerja Berkaitan Hutan Lipur Sg. Pauh, Daerah Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur

11.30 pagi
UKH.PHG.20/2017
Kerja-kerja Menaiktaraf dan Menyelenggara Dataran Kejat di Mossy Forest, Daerah Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur

Gred Kategori: G1/CE
Pengkhususan: CE21

12.30 pagi 

Pejabat Hutan Daerah Cameron Highlands


MUAT TURUN IKLAN DI SINI