Kenyataan Sebut Harga UKH.PHG.29/2017

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam gred kategori/pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

No. Tawaran Tajuk Tawaran dan Kepala / Pecahan Kepala  Butir-butir Lawatan Tapak(diwajibkan) Tarikh Tutup

UKH.PHG.29/2017

Kerja-kerja Membina dan Menyiapkan Laluan Pejalan Kaki dan Pintu Gerbang serta Lain-lain Kerja berkaitan di Tapak Cadangan Taman Etnobotani Bukit Sekilau H.S Bukit Galing Tambahan, Daerah Kuantan, Pahang Darul Makmur.
[Gred Kategori: G1/CE]
[Pengkhususan: CE21]


21 September 2017 (Khamis)

9.30 pagi

Berkumpul di Pejabat Pembangunan Perhutanan Bukit Sekilau Daerah Kuantan, Pahang Darul Makmur29 September 2017
(JUMAAT)

12.00 Tengahari

1. Sila bawa Sijil Asal dan Salinan SPKK & CIDB
2. Penama yang ditauliahkan CIDB, PKK & SSM sahaja dibenarkan

MUAT TURUN DI SINI

Print   Email

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.