Taklimat Kesedaran dan Pencegahan Kebakaran

Lipis, 5 April 2013 - Taklimat Kesedaran dan Pencegahan Kebakaran anjuran Fire Prevention Service Centre telah diadakan di Pejabat Hutan Daerah Lipis dan disertai oleh 66 orang kakitangan dari semua gred jawatan. Taklimat ini bertujuan meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan dan melengkapkan setiap individu dengan pengetahuan asas untuk mencegah kejadian kebakaran di pejabat. Taklimat tersebut telah disampaikan oleh Encik Lim Loong Nam yang merupakan seorang Penasihat Keselamatan Kebakaran. Majlis telah dirasmikan oleh Encik Nor Shahrini bin Nordin Ahmad.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.