NAMA DAN ALAMAT PEJABAT PERHUTANAN PAHANG

NAMA  ALAMAT  TELEFON FAKS
JABATAN PERHUTANAN
NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
Tingkat 5, Kompleks Tun Abdul Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan.  09-573   2911         09-5736152     
PEJABAT PEMBANGUNAN HUTAN BUKIT SEKILAU Bukit Sekilau. 25200 Kuantan 09-513 2915 09-514 8640
PEJABAT HUTAN DAERAH KUANTAN/PEKAN/MARAN Bukit Sekilau, 25200 Kuantan 09-513 3236 09-514 6644
PEJABAT HUTAN DAERAH ROMPIN 26800 Kuantan 09-414 5204 09-414 7768
PEJABAT HUTAN DAERAH TEMERLOH/BERA 28000 Temerloh 09-296 2755 09-296 2359
PEJABAT HUTAN DAERAH JERANTUT 27000 Jerantut 09-260 1031 09-266 7324
PEJABAT HUTAN DAERAH LIPIS 27200 Kuala Lipis 09-312 1273 09-312 3745
PEJABAT HUTAN DAERAH RAUB Rotan Tunggal, 27600 Raub 09-355 1060 09-355 8505
PEJABAT HUTAN DAERAH BENTONG JKR 241, Jalan Bukit, 28700 Bentong 09-222 1039 09-222 3809
PEJABAT LADANG HUTAN KEMASUL Batu 5, Kemasul, Mentakab 09-277 1477 09-278 2128
PEJABAT PEMBANGUNAN HUTAN (ZON PAHANG BARAT) Rotan Tunggal, 27600 Raub, Pahang 09-355 2755 09-355 8505
PEJABAT UNIT PENGUATKUASA )ZON PAHANG BARAT) Rotan Tunggal, 27600 Raub Pahang 09-355 0292 09-355 1296

Cetak   Emel

Kesalahan Hutan

SeksyenKeterangan SeksyenDenda
15 Mengambil hasil-hasil hutan daripada HSK & TK tanpa kebenaran Tidak melebihi RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun.
25 (2) Tidak mematuhi Notis Borang 2 Tidak melebihi RM 50,000 dan atau penJara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya tidak lebih RM 1,000 tiap hari/sebahagian hari kesalahan berterusan.
32 (1) Menduduki/menjalankan sebarang aktiviti dalam HSK tanpa kebenaran Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
40 (1) Memindah hasil hutan tanpa LP dari kawasan:
 • Tanah berimilik
 • Tanah Lesen Pendudukan sementara
 • Lombong
 • Rizab
Tidak melebihi RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun.
47 (1) & (4) Memasuki Hutan Tertutup tanpa kebenaran Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
50 (4) Mengguna jalan hutan tanpa permit jalan Tidak melebihi RM 10,000
66 (4) Tidak mematuhi arahan PPN di bawah sek. 66 (1) (2) & (3) -penentuan tempat pengukuran hasil hutan Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
67 (2) Tidak mematuhi arahan PPN di bawah sek. 67 (1) - penentuan tempat pengukuran hasil hutan melalui LP Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
68 (4)
 • Memiliki, menjaga/ mengawal apa-apa hasil hutan tanpa pas pemindah
 • Enggan menyerahkan Pas Pemindah untuk pemeriksaan
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
69 (3)
 • Operator loji penukaran tidak memiliki pas pemindah dan rekod pengukuran yang sedang ditukar/ berada di dalam kawasan loji
 • Enggan menyerahkan Pas Pemindah dan rekod ukuran untuk pemeriksaan
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
81 (1) Perbuatan dilarang dalam HSK:
 • melepaskan ternakan/ membenarkan ternakan meragut
 • menebang, memotong, menggelang, menanda, menutuh/menoreh mana mana pokok; atau merosakkan dengan api atau memindahkan mana mana pokok atau kayu
 • menyebabkan apa-apa kerosakkan semasa menebang/memotong/ mengheret pokok/kayu
 • mencari, mengambil, mendedahkan kepada apa-apa proses pengilangan/memindah apa-apa hasil hutan atau mineral
 • membersih/membajak tanah untuk tanaman atau maksud lain
 • menggunakan bahan beracun, atau dinamit atau bahan letupan lain di dalam sungai atau tasik bagi maksud
 • menangkap ikan; atau memburu, menembak, menangkap ikan atau memasang jerat atau menjebak
 • menceroboh dengan apa jua cara yang sebelum ini tidak dilarangi dalam seksyen ini
 • -
 • Tidak melebihi RM 10,000
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penJara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya.
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
81(1) Larangan membakar dalam HSK Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
83 Membuang sampah sarap secara mengganggu Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
84 Memiliki, menjaga / mengawal hasil hutan secara menyalahi undang- undang Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
85 Bawa masuk hasil hutan daripada lain negeri tanpa pas pemindah Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
86 Melancung/mencacat/ memiliki alat bagi melancung, tanda pada pokok dan kayu dan mengubah tanda sempadan Tidak lebih RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun. Tidak boleh di kompaun.
87 Panalti am - Kesalahan yang tidak disebutkan penaltinya secara khusus di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
87 Kesalahan di bawah Kaedah-Kaedah Hutan Negeri Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
92(3) Enggan memberi kerjasama Ruj. sek. 92 (2) Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
93(2) Mengusik, memindah, merosak atau memusnahkan barang-barang yang disita Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
96(2) Menghalang pegawai hutan untuk memasuki atau memeriksa loji penukaran Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
97(2) Enggan mematuhi larangan Seksyen 97 (1) larangan pengambilan hasil hutan atas sebab silvikultur dan lain-lain Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
98(2) Tidak mematuhi larangan Seksyen 98 (1) Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
100 Memberi maklumat palsu Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya
107 Salah guna kuasa Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5

Cetak   Emel

Info Hutan

Hutan Simpanan Kekal
Klik untuk paparan Peta Hutan Simpanan Kekal (HSK) Negeri Pahang.

 
Sumber Hutan

Maklumat Sumber Hutan (Hektar) Sehingga 31 Disember 2010 

Luas Negeri Pahang 3,596,500.00 ha
Hutan Simpanan Kekal (HSK) Luas HSK 1,562,902.20 ha
Cadangan HSK -
Jumlah 1,562,902.20 ha
Hutan Taman Hidupan Liar Berlapis Dengan HSK -
Tidak Berlapis Dengan HSK 399,740.00 ha
Hutan Tanah Kerajaan 105,962.98 ha
Lain-lain Rezab -
Jumlah Besar Berhutan 2,068,605.18 ha
Tidak Berhutan 1,527,979.82 ha

 

 
Stok Tapak Semaian

Berikut adalah senarai maklumat stok tapak semaian mengikut bulan. Sila klik pada capaian untuk mengakses maklumat lanjut :

TAPAK SEMAIAN
MAKLUMAT TERKINI
Pejabat Ladang Hutan Kemasul Mac 2015
Pejabat Hutan Daerah Temerloh/ Bera Februari 2015
Pejabat Silvikultur Pahang Barat, Raub Januari 2015
Pejabat Hutan Daerah Kuantan/ Pekan/ Maran Februari 2014
Pejabat Pembangunan Hutan Bukit Sekilau, Kuantan Julai hingga Oktober 2011

 

Cetak   Emel

Stok Tapak Semaian

Berikut adalah senarai maklumat stok tapak semaian mengikut bulan. Sila klik pada capaian untuk mengakses maklumat lanjut :

TAPAK SEMAIANMAKLUMAT TERKINI
Pejabat Ladang Hutan Kemasul Disember 2014
Pejabat Hutan Daerah Temerloh/ Bera November 2011
Pejabat Sivilkultur Pahang Barat, Raub Mei 2013
Pejabat Hutan Daerah Kuantan/ Pekan/ Maran Februari 2014
Pejabat Pembangunan Hutan Bukit Sekilau, Kuantan Julai hingga Oktober 2011

Cetak   Emel

Status Sumber Hutan Negeri Pahang

Maklumat Sumber Hutan (Hektar) Sehingga 31 Disember 2010 

Luas Negeri (Ha)
3,596,585.00
Hutan Simpanan Kekal (Ha)
HSK

Cadangan

HSK 

Jumlah
1,562,902.20 - 1,562,902.20

Hutan Taman Hidupan Liar

(Ha)

Hutan Tanah Kerajaan

(Ha)

Lain-lain Rezab

(Ha)

Berlapis Dengan

HSK

Tidak Berlapis

Dengan HSK

   
- 399,740.00 105,962.98 -
Jumlah Besar (Ha)
Berhutan Tidak Berhutan
2,068,605.18 1,527,979.82

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.