Dasar Kitar Semula

Jabatan Perhutanan Negeri Pahang mengambil serius amalan kitar-semula terutamanya bahan buangan bukan organik seperti minyak hitam, minyak brek, tayar terpakai, bekas tadahan minyak dan lain-lain. Amalan kitar-semula seperti di atas adalah untuk menjaga alam sekitar dan hutan negara kita. Para pemegang konsesi pembalakan adalah diminta untuk mematuhi dasar ini sebaik mungkin.
 
Pemeriksaan secara berkala atau mengejut akan dilakukan oleh kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang untuk melihat samada para pemegang konsesi mematuhi dasar dan arahan Jabatan ini. Pemegang konsesi yang gagal untuk melaksanakan Dasar Kitar-Semula akan disenarai hitamkan dari sebarang kawasan pembalakan pada masa hadapan.
 
Kitar-Semula. Bersamalah menjaga alam sekitar.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.