• Utama
 • Pautan Pantas
 • Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

 • Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2017 Sehingga 27 Disember 2017

  Piagam PelangganJumlah DiterimaDiselesaikan Dalam TempohPeratusDiselesaikan Lebih Dari TempohPeratus
  Lesen-lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat kelulusan dipatuhi.* 131 131 100% 0 0%
  Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi semua syarat kelulusan. 7 7 100% 0 0%
  Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima. 174 174 100% 0 0%
  Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam. Semua maklumbalas akuan terima aduan kesalahan hutan akan dikemukakan kepada pengadu dalam masa tiga (3) hari. 101 101 100% 0 0%
 • Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2016 Sehingga 31 Oktober 2016

  Piagam PelangganJumlah DiterimaDiselesaikan Dalam TempohPeratusDiselesaikan Lebih Dari TempohPeratus
  Lesen-lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat kelulusan dipatuhi.* 239 239 100.00% 0 0%
  Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi semua syarat kelulusan. - - - - -
  Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima. - - - - -
  Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam. Semua maklumbalas akuan terima aduan kesalahan hutan akan dikemukakan kepada pengadu dalam masa tiga (3) hari. 5 5 100% 0 0%
 • Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2014 Sehingga 31 Disember 2014

  Piagam PelangganJumlah DiterimaDiselesaikan Dalam TempohPeratusDiselesaikan Lebih Dari TempohPeratus
  Lesen-lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat kelulusan dipatuhi.*  356 298 83.71% 58 16.29%
  Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi semua syarat kelulusan. - - - - -
  Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima. - - - - -
  Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam. Semua aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam masa tidak melebihi tiga (3) hari. 18 18 100% 0 0%

  Lihat Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2013

 • Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2015 Sehingga 30 Disember 2015

  Piagam PelangganJumlah DiterimaDiselesaikan Dalam TempohPeratusDiselesaikan Lebih Dari TempohPeratus
  Lesen-lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat kelulusan dipatuhi.*  351 317 90.31% 34 9.69%
  Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi semua syarat kelulusan. - - - - -
  Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima. - - - - -
  Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima dari orang awam. Semua maklumbalas akuan terima aduan kesalahan hutan akan dikemukakan kepada pengadu dalam masa tiga (3) hari. 15 15 100% 0 0%

  Lihat Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2014

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.