• Utama
 • Mengenai Kami
 • Maklumat Bahagian/Unit
 • Bahagian Khidmat Pengurusan & Sumber Manusia

Bahagian Pengurusan & Sumber Manusia

Unit Pengurusan Sumber Manusia
Fungsi Unit:
 1. Mengurus maklumat perjawatan dan pelantikan jawatan;
 2. Mengurus hal berkaitan perkhidmatan perjawatan;
 3. Mengurus dan menyelaras kursus/latihan/bengkel jabatan; dan
 4. Mengurus mesyuarat pengurusan jabatan.
Unit Pentadbiran Am
Fungsi Unit:
 1. Mengurus permohonan kawasan pembalakan;
 2. Mengurus permohonan lesen dan permit;
 3. Mengurus hal-hal berkaitan pentadbiran;
 4. Mengurus aset kerajaan di jabatan (aset alih, kuarters, stor, kenderaan);
 5. Mengurus hal-hal berkaitan khidmat pelanggan.
Unit Kewangan
Fungsi Unit:
 1. Mengurus perbelanjaan mengurus dan pembangunan;
 2. Mengurus anggaran belanjawan Kumpulan Wang Pembangunan Hutan (KWPH);
 3. Mengurus emolumen, cukai dan elauan-elaun kakitangan.
Seksyen Sokongan Teknologi Maklumat
Fungsi Seksyen:
 1. Mengurus pelaksanaan projek-projek ICT jabatan;
 2. Mengurus perolehan ICT dan GIS;
 3. Mengurus kursus/latihan ICT dan GIS;
 4. Menyelenggara aset ICT dan infrastruktur rangkaian internet jabatan.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.