• Utama
  • Mengenai Kami
  • Maklumat Bahagian/Unit
  • Pejabat Hutan Daerah

Pejabat Hutan Daerah

Fungsi Pejabat Hutan Daerah:
  1. Bertanggungjawab dalam pentadbiran di peringkat daerah, kawalan pengusahasilan kutipan hasil dan penguatkuasaan undang-undang;
  2. Menjalankan aktiviti-aktiviti pengurusan pembangunan dan silvikultur di peringkat daerah pentadbiran hutan;
  3. Mengenalpasti dan memantau kawasan-kawasan hotspot untuk menjalankan aktiviti rondaan ke kawasan-kawasan tersebut bagi mencegah kesalahan-kesalahan hutan;
  4. Membuat pemantauan dan semakan terhadap perjalanan Balai Pemeriksaan Hutan (BPH) bagi memastikan tidak berlaku pengurangan kutipan hasil; dan
  5. Memastikan semua sumber-sumber kayu yang diproses oleh kilang berasaskan kayu adalah dari sumber yang sah dengan menyemak butiran pas pemindah, buku log, kayu-kayu matau, tagging dan tanda harta.

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.