Kenyataan Sebut Harga UKH.PHG.22-23/2017

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam gred kategori/pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

Perkara Syarat Pendaftaran Lawatan Tapak Tarikh Tutup

UKH.PHG.22/2017

Kerja-kerja Menaiktaraf dan Menyelenggara Infrastruktur dan Lain-lain kemudahan di Hutan Lipur Gunung Senyum, Daerah Temerloh, Pahang Darul Makmur

Gred Kategori: G1/CE
Pengkhususan: CE21

31 Julai 2017 (Isnin)

11.30 pagi

Hutan Lipur Gunung Senyum

 

7 Ogos 2017
(Isnin)

12.00 Tengahari

 

UKH.PHG.23/2017

Kerja-kerja Naiktaraf Pos Kutipan Hasil serta Lain-lain Kerja Berkaitan Di Hutan Lipur Gunung Senyum, Daerah Temerloh, Pahang Darul Makmur

Gred Kategori: G1/CE
Pengkhususan: CE21

MUAT TURUN DI SINI

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.