• Utama
 • Pusat Media
 • Pekeliling JPSM

Pekeliling JPSM

 • TajukMuat Turun
  Bil 4 - Panduan Pengkompaunan Kesalahan Industri Berasaskan Kayu Di Semenanjung Malaysia
  Bil 1 - Panduan Amalan Baik Hutan (Good Forest Practices) Untuk Pengusahasilan Kayu Kayan Tanah Kerajaan
 • TajukMuat Turun
  Bil 10 - Panduan Pemantauan Kualiti Air Sungai Dalam Hutan Simpanan Kekal Di Semenanjung Malaysia
  Bil 9 - Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Jabatan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  Bil 8 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Mempunyai Nilai Pemeliharaan Yang Tinggi (HCVF) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Bil 7 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Kawalan Banjir dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Bil 6 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Pelajaran dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Bil 5 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Perlindungan Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Bil 4 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Tebus-Guna Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Bil 3 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Bagi Maksud-Maksud Persekutuan (HMP) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Bil 2 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Tadahan Air dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
  Bil 1 - Panduan Penyediaan Papan Tanda dan Plet Sempadan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung Malaysia
 • TajukMuat Turun
  Bil 5 - Penetapan Kelebaran Zon Penampan Mengikut Fungsi Hutan Simpanan Kekal (HSK)
  Bil 3 - Peraturan Memotong Akar/Pepanjat (CL) Dan Memotong Bertam
  Bil 2 - Tatacara pengurusan Aduan Awam JPSM
  Bil 1 - Polisi Perkongsian dan Penyebaran Maklumat Geospatial JPSM
 • TajukMuat Turun
  Bil 9 - Tatacara Siasatan
  Bil 7 - Polisi Emel JPSM
  Bil 6 - Panduan Penubuhan Hutan Pelajaran
  Bil 5 - Panduan Penubuhan Hutan Perlindungan Hidupan Liar
  Bil 3 - Penjenisan Kilang Papan dan Kilang Kerja Kayu/Perabot dan Syarat-syarat Pembinaannya
  Bil 2 - Garis Panduan Penentuan Kawasan Tanah Kerajaan Yang Sesuai Untuk Diwartakan Sebagai Hutan Simpanan Kekal
  Bil 1 - Panduan Penubuhan dan Penyelenggaraan Hutan Simpanan Hutan Dara [Virgin Jungle Reserve (VJR)]
 • TajukMuat Turun
  Bil 2 - Prosedur Pengeluaran Kayu:
           i)  Kayu Hutan Berkuantiti Kecil dan Kayu Pokok Tanaman Buah-buahan/Pertanian Dari
               Kawasan Tanah Bermilik
           ii) Kayu Dari Pokok Tepi Jalan/Lebuhraya Dalam Kawasan Taman
  Bil 1 - Garis Panduan Pelesenan Pengusahasilan Dan Pemprosesan Kayu Jaras/Gaharu Di
           Semenanjung Malaysia
 • TajukMuat Turun
  Bil 1 - Garis Panduan Tatacara Pendaftaran Penggunaan Gergaji Berantai Dalam Kawasan Lesen
           Pengusahasilan Hutan

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.