• Utama
 • Pusat Media
 • Pekeliling SUK

Pekeliling Negeri

 • TajukMuat Turun
  Bil 1 - Perlaksanaan Kadar Baharu Sewa Rumah Kerajaan Negeri Pahang
 • TajukMuat Turun
  Bil 2 - Penyertaan Pegawai/Kakitangan Ke Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel/Konvensyen Yang Dianjurkan Oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang
 • TajukMuat Turun
  Bil 8 - Dasar dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian
  Bil 7 - Langkah-langkah Pemantauan Pengemaskinian Laman Web Rasmi Agensi
  Bil 5 - Langkah-langkah Kawalan Tuntutan Kerja Lebih Masa
  Bil 1 - Prosedur Permohonan Kebenaran Ke Luar Negara
 • TajukMuat Turun
  Bil 8 - Pelaksanaan Sistem Pegawai Bertugas Harian di Jabatan Agensi Negeri Pahang
 • TajukMuat Turun
  Bil 13 - Penambahbaikan Kemudahan Tambang Percuma kepada Perkhidmatan Awam
  Bil 12 - Pindaan Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan di Institut Jantung Negara
  Bil 11 - Perjelasan Keperluan Bagi Kerja Lebih Masa
 • TajukMuat Turun
  Bil 8 - Dasar Keselamatan ICT Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang
  Bil 7 - Perwakilan Kuasa daripada SUK Pahang kepada Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Pegawai Daerah Dalam Urusan Perkhidmatan
 • TajukMuat Turun
  Bil 5 - Arahan Keselamatan Pengunaan Komputer Riba di Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Pahang
  Bil 3 - Aduan Terhadap Perkhidmatan Awam Melalui Web Warkah Untuk PM (Warkah)
  Bil 1 - Perlaksanaan Pengunaan Perisian OpenOffice.org di Semua Agensi dan Pentadbiran Negeri

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.