Kenyataan Sebut Harga UKH.PHG.21/2017

Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor-kontraktor yang bertaraf Bumiputera yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) di dalam gred kategori/pengkhususan yang berkaitan dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa bagi melaksanakan kerja-kerja berikut:

No. Sebut Harga Perkara Lawatan Tapak Tarikh Tutup

UKH.PHG.21/2017

Kerja-kerja Menaiktaraf Tapak Semaian Di Pejabat Sivilkultur Zon Pahang Barat, Daerah Raub, Pahang Darul Makmur.

Gred Kategori: G1/CE
Pengkhususan: CE21


26 Julai 2017 (Rabu)

2.30 pagi

Pejabat Hutan Daerah Raub.3 Ogos 2017
(Khamis)

12.00 Tengahari

MUAT TURUN DI SINI

Cetak   Emel

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.