Sebutharga Terkini  
Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 10 keputusan dijumpai

Unit Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi Unit: Mengurus maklumat perjawatan dan pelantikan jawatan; Mengurus hal berkaitan perkhidmatan perjawatan; Mengurus dan menyelaras kursus/latihan/bengkel jabatan; dan Mengurus mesyuarat ...

Pusat Latihan Perhutanan Pahang (PLPP)

Fungsi PLPP: Menyediakan program pengembangan dan latihan bagi jabatan, swasta dan agensi-agensi lain; Menilai keperluan, latihan sumber manusia dalam aspek perhutanan di peringkat negeri; dan Merangka ...

Bahagian Pengurusan & Sumber Manusia

Unit Pengurusan Sumber Manusia
Fungsi Unit:
 1. Mengurus maklumat perjawatan dan pelantikan jawatan;
 2. Mengurus hal berkaitan perkhidmatan perjawatan;
 3. Mengurus dan menyelaras kursus/latihan/bengkel jabatan; dan
 4. Mengurus mesyuarat pengurusan jabatan.
Unit Pentadbiran Am
Fungsi Unit:
 1. Mengurus permohonan kawasan pembalakan;
 2. Mengurus permohonan lesen dan permit;
 3. Mengurus hal-hal berkaitan pentadbiran;
 4. Mengurus aset kerajaan di jabatan (aset alih, kuarters, stor, kenderaan);
 5. Mengurus hal-hal berkaitan khidmat pelanggan.
Unit Kewangan
Fungsi Unit:
 1. Mengurus perbelanjaan mengurus dan pembangunan;
 2. Mengurus anggaran belanjawan Kumpulan Wang Pembangunan Hutan (KWPH);
 3. Mengurus emolumen, cukai dan elauan-elaun kakitangan.
Seksyen Sokongan Teknologi Maklumat
Fungsi Seksyen:
 1. Mengurus pelaksanaan projek-projek ICT jabatan;
 2. Mengurus perolehan ICT dan GIS;
 3. Mengurus kursus/latihan ICT dan GIS;
 4. Menyelenggara aset ICT dan infrastruktur rangkaian internet jabatan.

Aplikasi Atas Talian - Perkhidmatan

... SISTEMSINGKATANPENERANGAN SISTEM Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia HRMIS Sistem ini merekod maklumat berkaitan rekod peribadi, perkhidmatan, penilaian kompentensi dan lain-lain modul ...

Perspektif Jabatan

... pembangunan sumber manusia bagi menyokong sektor perhutanan. Untuk meningkatkan kesedaran awam berhubung peranan hutan terhadap alam sekitar dan pemeliharaan melalui pembelajaran serta penyebaran maklumat. ...

Perspektif Jabatan

... program pembangunan sumber manusia. Mengadakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi. DASAR KUALITI MS ISO 9001:2008 Jabatan Perhutanan Negeri Pahang adalah komited untuk memberikan perkhidmatan ...

Latar Belakang

... dan Hasil Bertanggungjawab ke atas merancang, mengurus dan mentadbir hal-hal berkaitan perkhidmatan, perjawatan, kewangan, stor, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, teknologi maklumat serta kutipan ...

Latar Belakang

... dan Hasil Bertanggungjawab ke atas merancang, mengurus dan mentadbir hal-hal berkaitan perkhidmatan, perjawatan, kewangan, stor, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, teknologi maklumat serta kutipan ...

Kursus Perkhidmatan

... (Bahagian Pembangunan Sumber Manusia) dan Encik Zunaidi bin Abdul Rahman (Jabatan Pengairan da Saliran).  ...
Facebook Jabatan Flikrs Jabatan Twitter Jabatan RSS Feed Galeri Foto Galeri Video Galeri Audio Arkib Keratan Akhbar W3C Google Map Google Street View Mobile Kod QR
MyGov Kerajaan Negeri Pahang Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Senarai Jabatan Perhutanan Negeri Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Institut Rimbawan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam MyGov Mobile MAMPU MSC Malaysia Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.