Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 8 keputusan dijumpai

Lesen Pemindah

... pelesen/kontraktor balak, permit penggunaanjalan/kongsi/matau, tukul pengelasan/ hasil, bayaran jaras) yang berkaitan Entiti Perniagaan yang Layak Memohon Perniagaan Syarikat Perkongsian ...

Lesen Mengambil Hasil Hutan

... Premium Balak: RM500 x 2.471 x ha Lain-lain bayaran (pendaftaran pelesen/kontraktor balak, permit penggunaan jalan/kongsi/matau, tukul pengelasan/hasil, bayaran jaras) yang berkaitan Tiap-­tiap lesen hendaklah dikeluarkan bagi ...

Seksyen Industri dan Pengusahasilan

Fungsi Seksyen: Menyediakan dokumen-dokumen pelesenan berkaitan dengan pengusahasilan hutan dan industri berasaskan hutan serta memantau aktiviti-aktiviti berkenaan suoaya selaras dengan keperluan ...

Seksyen Pengurusan Hutan

Fungsi Seksyen: Menyediakan dokumen-dokumen pelesenan berkaitan dengan pengusahasilan hutan dan industri berasaskan hutan serta memantau aktiviti-aktiviti berkenaan supaya selaras dengan keperluan ...

Aplikasi Atas Talian - Perhutanan

... SISTEMSINGKATANPENERANGAN SISTEM Sistem Maklumat Lesen SML Merekodkan maklumat pelesen, lesen dan transaksi cukai secara sistematik dan tersusun dalam sistem pangkalan data yang bersepadu dan ...

Latar Belakang

... Pembangunan Hutan dan Ladang Hutan. iii. Bahagian Operasi Hutan Bertanggungjawab dalam pelesenan pengusahasilan hutan, pengeluaran permit, pelesenan industri berasaskan kayu dan penguatkuasaan undang-undang ...

Latar Belakang

... Pembangunan Hutan dan Ladang Hutan. iii. Bahagian Operasi Hutan Bertanggungjawab dalam pelesenan pengusahasilan hutan, pengeluaran permit, pelesenan industri berasaskan kayu dan penguatkuasaan undang-undang ...
Facebook JabatanFlikrs JabatanTwitter JabatanRSS FeedGaleri FotoGaleri VideoGaleri AudioArkibKeratan AkhbarW3CGoogle MapGoogle Street ViewMobileKod QR
MyGov Kerajaan Negeri Pahang Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Senarai Jabatan Perhutanan Negeri Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Institut Rimbawan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam MyGov Mobile MAMPU MSC Malaysia Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.