Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 50 keputusan dijumpai

Rumusan Eksekutif (RPH 2016-2025)

... penggunaan mesin berautomasi dan mempergiatkan program restorasi untuk mempertingkatkan komposisi jenis-jenis pokok berpasaran dan bermutu tinggi di kawasan terosot dan miskin di dalam HSK. Ekopelancongan ...

Kenyataan Sebut Harga PHN.PHG(42-48)/2017 (PSNT)

No. Sebut Harga Perkara Syarat Pendaftaran Lawatan Tapak Tarikh Tutup PHN.PHG.42/2017 (PSNT) lnventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) di Kompt.329 (Bekas Lesen KT 24/2013(KP)), ...

Seksyen Perancangan Hutan

Fungsi Seksyen: Menyediakan laporan bulanan/suku tahun/tahunan di bawah program pembangunan hutan dan mengkaji keberkesanan kos projek-projek yang telah dilaksanakan; Menyediakan anggaran belanjawan ...

Pusat Latihan Perhutanan Pahang (PLPP)

Fungsi PLPP: Menyediakan program pengembangan dan latihan bagi jabatan, swasta dan agensi-agensi lain; Menilai keperluan, latihan sumber manusia dalam aspek perhutanan di peringkat negeri; dan Merangka ...

Unit Silvikultur

... dan petak-petak kajian/penyelidikan; Menjalankan dan memantau projek-projek Bancian Hutan Post-F dan Rawatan Silvikultur. Memantau pelaksanaan program pembangunan hutan dan RTRT selaras dengan kehendak ...

Polisi E-Penyertaan

... atau apa-apa sahaja perisian atau program-program yang boleh merosakkan operasi sesebuah komputer pengguna yang lain. Pihak pentadbir ruangan e-Penyertaan di dalam mana-mana keadaan tidak mengesahkan, ...

Kenyataan Sebut Harga 07-10/2016 (PSNT)

Sebutharga adalah dipelawa kepada kontraktor/pembekal Pembangunan Hutan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan di bawah bidang kod yang berkaitan dan bertaraf Bumiputera serta berdaftar dengan Jabatan ...

Kem Perhutanan Peringkat Negeri Pahang Tahun 2016

... Kebanyakan maklumbalas yang diterima meminta agar Kem Perhutanan ini kerap diadakan iaitu setahun sekali dan memanjangkan tempoh kem dengan pengisian lebih banyak program lasak berunsurkan hutan.  ...

Tarikan

... Perhutanan juga telah menubuhkan Kumpulan Cintai Hutan dan berkumpul disini setiap tahun (2 kali setahun) melalui program kem cuti sekolah bagi pelajar-pelajar. Program ini dikendalikan oleh Pusat Latihan ...

Program Penanaman Pokok Hutan (Go Green With SASET)

Jerantut, 1 November 2015 - Jabatan Perhutanan Negeri Pahang telah berkerjasama dengan Sultan Ahmad Shah Environment Trust (SASET) bagi menjayakan Program Penanaman Pokok Go Green With SASET yang bertempat ...

Latihan Kemahiran Menembak Tahun 2015

... jabatan bertempat di Lapang Sasar Briged Tenggara Pasukan Gerakan Am (PGA), Kem Bukit Galing, Kuantan. YH. Dato' Mohd Paiz bin Kamaruzaman, Pengarah Perhutanan Negeri Pahang telah merasmikan program tersebut ...

Program Penghijauan Cameron Highlands Siri Kelima

Program Penghijauan Cameron Highlands Siri Kelima akan diadakan pada ketetapan berikut: Tarikh   : 30 Mei 2015 (Sabtu) Masa    : 8.00 pagi hingga 12.00 tengahari Tempat : Kompt. 5, Hutan Simpan Gunung ...

Program "Go Green With SASET"

Tasek Bera, 5 April 2015 - Jabatan Perhutanan Negeri Pahang telah berkerjasama dengan Sultan Ahmad Shah Environment Trust (SASET) bagi menjayakan Program Go Green With SASET yang bertempat di Sungai Air ...

Program Penghijauan Cameron Highlands Siri Kedua

... Rhu Bukit dan Meranti Bukit. Program Penghijauan ini telah disertai hampir 800 peserta yang terdiri daripada pelbagai Badan Bukan Kerajaan seperti Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam (PEKA), Regional ...
Facebook Jabatan Flikrs Jabatan Twitter Jabatan RSS Feed Galeri Foto Galeri Video Galeri Audio Arkib Keratan Akhbar W3C Google Map Google Street View Mobile Kod QR
MyGov Kerajaan Negeri Pahang Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Senarai Jabatan Perhutanan Negeri Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Institut Rimbawan Malaysia Jabatan Perkhidmatan Awam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam MyGov Mobile MAMPU MSC Malaysia Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.