Skip to main content

Info Hutan

Hutan Simpanan Kekal
 
Sumber Hutan

Maklumat Sumber Hutan (Hektar) Sehingga 31 Disember 2022

Luas Negeri Pahang 3,596,500.00 ha
Hutan Simpanan Kekal (HSK) Luas HSK 1,589,656.21ha
Cadangan HSK 6,367.10ha
Jumlah 1,596,023.31
Hutan Taman Hidupan Liar Berlapis Dengan HSK 31,904.43ha
Hutan Tanah Kerajaan 122,185.65ha
Lain-lain Rezab -
Jumlah Besar Berhutan 2,037,718.12ha
Tidak Berhutan 1,558,781.88ha

 

{module Hutan Simpan Kekal}