Kenyataan Sebutharga UKH.PHG.06-08/2018

No. Sebut Harga Perkara Syarat Pendaftaran Lawatan Tapak Tarikh Tutup

UKH.PHG.06/2018

Kerja-kerja Menaiktaraf Bangunan Pejabat serta Lain-lain Kerja Berkaitan di Pejabat Unit Penguatkuasa Pahang Barat, Pahang Darul Makmur

Gred /Kategori : G1/B
Pengkhususan : B04

1. Sila bawa Sijil Asal dan Salinan SPKK & CIDB

2. Penama yang ditauliahkan CIDB, PKK & SSM sahaja dibenarkan.


Tarikh :        21 Mac 2018 (Rabu)

Masa :    10.00 pagi 

Tempat : Pejabat Unit Penguatkuasa Pahang Barat, Daerah Raub, Pahang Darul Makmur 

 

 

28 Mac 2017 (Rabu)

12.00 Tengahari

 

UKH.PHG.07/2018

Kerja-kerja Menaiktaraf Jalan Masuk ke Pejabat UPK Zon Pahang Barat serta lain-lain kerja berkaitan di Rotan Tunggal, Daerah Raub, Pahang Darul Makmur

Gred /Kategori : G1/CE

Pengkhususan : CE21

1. Sila bawa Sijil Asal dan Salinan SPKK & CIDB

2. Penama yang ditauliahkan CIDB, PKK & SSM sahaja dibenarkan.
UKH.PHG.08/2018 Kerja-kerja Menaiktaraf Tandas serta Lain-lain kerja berkaitan di Hutan Lipur Lata Jarum, daerah Raub, Pahang daruyl Makmur.

Gred /Kategori : G1/B & CE

Pengkhususan : B04 & CE21

1. Sila bawa Sijil Asal dan Salinan SPKK & CIDB

2. Penama yang ditauliahkan CIDB, PKK & SSM sahaja dibenarkan.
Tarikh : 21 Mac 2018 (Rabu)

Masa 2.30 petang

Tempat : Hutan Lipur Lata Jarum, Daerah Raub, Pahang Darul Makmur


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Kenyataan Sebutharga UKH.PHG.05/2018

No. Sebut Harga Perkara Syarat Pendaftaran Lawatan Tapak Tarikh Tutup

UKH.PHG.05/2018

Kerja-kerja Membina dan Menaiktaraf Infrastruktur dan Lain-lain Kerja Berkaitan di Taman Eko Rimba Lata Meraung Daerah Jerantut, Pahang Darul Makmur

Gred /Kategori : G1/B & CE
Pengkhususan : B04 & CE21

1. Sila bawa Sijil Asal dan Salinan SPKK & CIDB

2. Penama yang ditauliahkan CIDB, PKK & SSM sahaja dibenarkan.


Tarikh :        20 Mac 2018 (Selasa)

Masa :    10.30 pagi 

Tempat : Taman Eko Rimba Lata Meraung, Daerah Jerantut, Pahang Darul Makmur

 

27 Mac 2017 (Selasa)

12.00 Tengahari


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Kenyataan Sebutharga PHN.PHG.09-17/2018 (PSNT)

SEBUTHARGA ADALAH DIPELAWA KEPADA KONTRAKTOR/PEMBEKAL PEMBANGUNAN HUTAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN DI BAWAH BIDANG KOD YANG BERKAITAN DAN BERTARAF BUMIPUTERA SERTA BERDAFTAR DENGAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI PAHANG SEPERTI BUTIRAN DI BAWAH DENGAN PENDAFTARAN MASIH SAH LAKU TEMPOHNYA ADALAH DIPELAWA UNTUK MEMBUAT TAWARAN HARGA BAGI KERJA-KERJA BERIKUT:

 

No. Sebut Harga Perkara Syarat Pendaftaran Lawatan Tapak Tarikh Tutup

PHN.PHG.9/2018 (PSNT)

ERKHIDMATAN MENJALANKAN INVENTORI HUTAN SELEPAS TEBANGAN (POST-F) DI KOMPT. 125  [BEKAS LESEN

CK-01-7-15(KP)] HS REMEN CHEREH, DAERAH KUANTAN SELUAS LEBIH KURANG 238.80 HA

KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD

222105

TARIKH:

19 FEBRUARI 2018 (ISNIN)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: BALAI PEMERIKSAAN SG. LEMBING

26 FEBRUARI 2018

(ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

 PHN.PHG.10/2018 (PSNT)

PERKHIDMATAN MENJALANKAN INVENTORI HUTAN SELEPAS TEBANGAN (POST-F) DI KOMPT. 124 & 126 [BEKAS LESEN

CK-01-6-15(KP) & CK-01-8-15(KP)] HS REMEN CHEREH, DAERAH KUANTAN SELUAS LEBIH KURANG 296.46 HA

 

KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD

222105

TARIKH:

20 FEBRUARI 2018 (SELASA)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: BALAI PEMERIKSAAN SG. LEMBING

 
 

26 FEBRUARI 2018

 (ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

 PHN.PHG.11/2018 (PSNT)  

PERKHIDMATAN MENJALANKAN INVENTORI HUTAN SELEPAS TEBANGAN (POST-F) DI KOMPT. 21&22 [BEKAS LESEN

CK-01-13-15(KP)], KOMPT. 24-A [BEKAS LESEN CK-01-17-15(KP)] DAN KOMPT. 72 &73 [BEKAS LESEN CK-01-14-15(KP)] HS REMEN CHEREH, DAERAH KUANTAN SELUAS LEBIH KURANG 296.46 Ha

 

KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD

222105

TARIKH:

21 FEBRUARI 2018 (RABU)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: BALAI PEMERIKSAAN HS. TEKAM

 
 

26 FEBRUARI 2018

 (ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

 PHN.PHG.12/2018 (PSNT)  PERKHIDMATAN MENJALANKAN INVENTORI HUTAN SELEPAS TEBANGAN (POST-F) DI KOMPT. 105A, 106-A & 107A [BEKAS LESEN CK-01-20-15(KP)], KOMPT. 109-A,109-B & 105-B [BEKAS LESEN CK-01-27-15(KP)] DAN KOMPT.  343&344 [BEKAS LESEN CK-01-26-15(KP)] HS SIMPAN BERKELAH, DAERAH KUANTAN SELUAS LEBIH KURANG 323.87 HA  

KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD

222105

TARIKH:

22 FEBRUARI 2018 (KHAMIS)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: PEJABAT RENJER GAMBANG

 

 
 

26 FEBRUARI 2018

 (ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

PHN.PHG.13/2018 (PSNT) PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENABUR BAJA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN PEMBERSIHAN SEMPADAN HABITAT KORIDOR EKOLOGI CFS DI BLOK A (A1 DAN A2) PL5 HS PEKAN TAMBAHAN –HS KEDONDONG DAERAH PEKAN SELUAS ± 20.0 HA KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD 222104

TARIKH:

19 FEBRUARI 2018 (ISNIN)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: PETRONAS SIMPANG CHINI

26 FEBRUARI 2018

 (ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

PHN.PHG.14/2018 (PSNT) PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENUBUHAN BARU TANAMAN PESISIRAN PANTAI DI PANTAI PERAMU, DAERAH PEKAN SELUAS LEBIH KURANG 5.5 HA KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD 222104

TARIKH:

20 FEBRUARI 2018 (SELASA)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: JETI KUALA PAHANG

26 FEBRUARI 2018

(ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

PHN.PHG.15/2018 (PSNT) PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENANAM ANAK POKOK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN PEMULIHAN HABITAT (R2) DI KOMPT. 142, HS IBAM, DAERAH ROMPIN SELUAS LEBIH KURANG 167.67 HA KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD 222104

TARIKH:

20 FEBRUARI 2018 (SELASA)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: PETRONAS MUADZAM

 

26 FEBRUARI 2018

 (ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

PHN.PHG.16/2018 (PSNT) PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENANAM ANAK POKOK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN PEMULIHAN HABITAT (R2) DI KOMPT. 9A, HS LEPAR, DAERAH KUANTAN SELUAS 101.17 HA KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD 222104

TARIKH:

21 FEBRUARI  2018 (RABU)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: PUSAT LATIHAN PERHUTANAN BELIMBING

 

26 FEBRUARI 2018

 (ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI

PHN.PHG.17/2018 (PSNT) PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENANAM ANAK POKOK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN PEMULIHAN HABITAT (PENUBUHAN) DI KOMPT. 160D,160E,& 166-B, HS REMEN CHEREH, DAERAH KUANTAN SELUAS LEBIH KURANG 48.56 HA  KEMENTERIAN KEWANGAN BIDANG KOD 222104

TARIKH:

22 FEBRUARI 2018 (KHAMIS)

 

MASA: 10.00 PAGI

 

TEMPAT BERKUMPUL: PEJABAT RENJER GAMBANG

 

26 FEBRUARI 2018

 (ISNIN)

 

MASA: 12.00 TENGAHARI


 MUAT TURUN IKLAN DI SINI

 

Kenyataan Sebutharga UKH.PHG.04/2018

No. Sebut Harga Perkara Syarat Pendaftaran Lawatan Tapak Tarikh Tutup

UKH.PHG.04/2018

Kerja-kerja Pendawaian Elektrik dan Kerja Berkaitan di Hutan Lipur Sg. Pauh, Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur

Gred /Kategori : G1/G2 ME
Pengkhususan : E04 & E11

1. Sila bawa Sijil Asal dan Salinan PKK, SPKK & CIDB

2. Penama yang ditauliahkan dalam Siji PKK, CIDB & SSM sahaja dibenarkan.


Tarikh :        14 Mac 2018 Masa :     10.00 pagi      Tempat : Hutan Lipur Sg.Pauh

 

22 Mac 2017 (Khamis)

12.00 Tengahari


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Kenyataan Sebutharga PHN.PHG.19/2018 (PH)

No. Sebut Harga Perkara Syarat Pendaftaran Lawatan Tapak Tarikh Tutup

PHN.PHG.19/2018 (PH)

Perkhidmatan Merekabentuk, Mencetak Dan Membekal Buku ”Laporan Tahunan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang Tahun 2017”

Kementerian Kewangan

Kod Bidang:
010102 dan 221601


-

28 Februari 2018 (Rabu)
12.00 Tengahari


MUAT TURUN IKLAN DI SINI

Info Jabatan

Jabatan Perhutanan Negeri Pahang
Tingkat 5, Kompleks Tun Razak,
Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan,
Pahang, Malaysia.
Tel: +(609) 5732911
Fax: +(609) 5736152
Emel: forestry[at]pahang[dot]gov[dot]my

Map JPNP   Streetview JPNP   Instagram JPNPFacebookJPNP

Paparan & Statistik Pelawat

Paparan terbaik melalui Mozilla Firefox dan Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768 ke atas.
Laman Web ini menggunakan SUSUN ATUR RESPONSIF.

Kemaskini Terakhir : Sabtu 23 September 2023.
Hari Ini 301
Semalam 171
Minggu Ini 301
Bulan Ini 7258
Jumlah Pelawat 393412
Test

sasasasasasasasa