Skip to main content

Borang Aduan

Anda dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika anda mempunyai sebarang aduan integriti mengenai Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia seperti salah laku kakitangan, kelemahan sistem dan tatacara kerja, perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa*. Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di Jabatan kami.

NOTA: Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
Maklumat Pengadu:
Sila masukkan alamat emel pengadu yang sah.
Sila masukkan nama pengadu.
Maklumat Pengadu:
Invalid Input

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Anti-spam
Huruf captcha yang dimasukkan adalah salah.
Nota: Aduan anda akan dijawab dalam tempoh 3 hari bekerja.

Rasuah

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) (Akta SPRM 2009)

Perbuatan memberi, meminta dan menerima suapan (wang, derma, hadiah, pinjaman, seks, fi, diskaun, rebat, komisen, bonus, barang berharga, aset dan sebagainya) atau mengemukakan dan/atau memperakukan tuntutan perbelanjaan palsu.( Sek. 17 dan 18 Akta SPRM 2009)

Penyelewengan

Kanun Keseksaan

Perbuatan memalsukan dokumen/maklumat, pecah amanah jenayah, menipu, menyamar dan bersubahat melakukan kesalahan di atas. (Sek. 109, 165, 168, 405, 409, 420, 468 Kanun Keseksaan)

Salah guna kuasa

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)

Menggunakan pangkat, kedudukan, jawatan dimana dia mendapat faedah yang melibatkan diri sendiri dan ahli keluarganya.(Sek. 23 Akta SPRM 2009)

Kelemahan sistem dan tatacara kerja

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694)

Perbuatan melambat-lambatkan proses permohonan permit/lesen, tuntutan bayaran kerja dan perkhidmatan, pengurusan fail dan rekod yang lemah, kelambatan mengambil tindakan awal keatas aduan-aduan awam dan lain-lain. [Sek.7 (c), (d) dan (e) Akta SPRM 2009]

Salah laku

Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib ) 1993

Perbuatan tidak beretika, tidak berdisiplin, berniaga tanpa kebenaran, pakaian tidak senonoh, dadah, gangguan seksual, menyenggara kehidupan melebihi emolumen, keberhutangan serius, ponteng kerja dan sebagainya.(Perkara 4-23)