Skip to main content

Permohonan (Lesen Industri Kayu)

Nama Lesen Lesen Industri Berasas Kayu
Aktiviti/Jenis Lesen

Borang A Lesen Kilang papan/papan lapis/venir/papan blok.

Borang B Lesen Kilang kerja kayu/perabot/kayu kumai.

Borang C Lesen Kilang papan gentian/papan serpai/pulpa.

Borang D Lesen Kilang papan bergerak

Borang E Lesen tanur arang.

Tujuan Lesen ini membenarkan pemohon untuk menempatkan tapak, membina, mendirikan, menubuhkan, mengendalikan dan/atau menyenggara industri berasas kayu berikut:

1. Kilang Papan 11. Loji Tepung Kayu 21. Kilang Papan Wafer/Kilang Papan Flake
2. Kilang Papan Bergerak 12. Loji Tanur Pengering 22. Kilang Pulpa dan Kertas
3. Kilang Venir 13. Loji Pengawet 23. Loji cerbis kayu
4. Kilang Papan Lapis 14. Tanur Arang 24. Loji Kayu Briket
5. Kilang Papan Serpai 15. Kilang Perabot 25. Kilang Mancis
6. Kilang Lantai Parket 16. Kilang Kayu Kamai 26. Loji Penyulingan Kayu
7. Kilang Buluh 17. Kilang Kerja Kayu 27. Loji Hidrolisis Kayu
8. Kilang Rotan 18. Kilang Papan Blok/Kilang Papan Bilah/Kilang Papan Lapis 28. Kilang Pulpa Rayon
9. Loji Kotak Kayu, Pak atau Pallet 19. Kilang Papan Gentian    
10. Loji Komponen­kompenen Bangunan Siap Dulu 20. Kilang Papan Tatal Kayu/Kilang Semin Kayu    
Lokasi permohonan Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Tingkat 5, Kompleks Tun Razak, Bandar Indera Mahkota, 25990 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Syarat-syarat Permohonan Setiap pemohon perlu mengemukakan maklumat­-maklumat berikut kepada Pegawai Hutan Daerah:
 1. 4 salinan borang proforma
 2. Pelan Pertunjuk, Pelan Tapak, Pelan Pertapakan, Pelan Bangunan
 3. Ulasan dari agensi kerajaan seperti:
  1. Jabatan Alam Sekitar
  2. Pihak berkuasa Tempatan
  3. Jabatan Bomba dan Penyelamat
 4. 2 salinan memorandum and art icles of asosict ion
 5. Tapak kilang hendaklah terletak di tanah perindustrian.
 6. Salinan hak milik tanah atau surat perjanjian hak milik tanah
 7. Katalog semua jentera / mesin ­mesin yang digunakan
 8. Borang 24.
 9. Borang 49.
Fi / Tempoh Sah Laku
Lesen
Bayaran Fi Lesen:
Bil Jenis Kilang Fee (RM)
1. Kilang Papan: Lesen kelas A ­RM 2,000.00 setahun
Lesen kelas B ­ RM 1,000.00 setahun
Gergaji Belah:
- Gergaji Racik garis pusat takal lebih daripada 76 cm, garis pusat plat lebih dari pada 76 cm atau berupaya memotong sedalam 38 cm dan lebih) ­- RM100.00 setahun
- Gergaji Racik garis pusat takal kurang daripada 76 cm, garis pusat plat kurang dari pada 76 cm
atau berupaya memotong kurang dari pada 38 cm - RM 50.00 setahun
- Bayaran untuk menjalankan kerja waktu malam - RM 100.00 sebulan
2. Kilang Papan Bergerak: Memotong kayu getah:
- Lesen ­ RM 100.00 setahun
- Gergaji (setiap satu)­ RM 50.00
Memotong kayu jenis lain:
- Lesen ­ RM 500.00 setahun
- Gergaji (setiap satu)­ RM 50.00
3. Kilang Venir/Papan Lapis - Lesen ­ RM 3,000.00 setahun
- Bindu (setiap tahun) ­RM 500.00 setahun
4. Kilang Kumai Lesen ­RM 500.00 setahun
5. Kilang Kerja Kayu/Perabot/Kotak Kayu/ Pak dan Pallet

Lesen ­RM 200.00 setahun

Gergaji Gelong (setiap satu) RM10.00 setahun

6. Loji Tanur Pengering Lesen ­RM 200.00 setahun
7. Loji Pengawet Lesen ­RM 200.00 setahun
8. Tanur Arang Lesen ­RM 20.00 setahun
9. Kilang Papan Blok/Lantai/Papan/Berlapis/Papan Bilah Lesen ­RM 500.00 setahun
Bindu (setiap satu) RM200.00 setahun
Gergaji Belah:
- Gergaji Belah (garis pusat takal lebih daripada 76 cm garis pusat plat lebih daripada 76 cm atau berupaya memotong sedalam 38 cm dan lebih) ­- RM100.00 setahun
- Gergaji Racik garis pusat takal kurang daripada 76 cm, garis pusat plat kurang dari pada 76 cm
atau berupaya memotong kurang dari pada 38 cm - RM 50.00 setahun
10. Kilang Papan Serpai/Papan Serpih/Papan Tatal Kayu/Papan Simen Kayu/Papan Wafer/Papan
Flake/Papan Gentian
Lesen ­ RM 2,000.00 setahun
11. Loji Komponen-komponen bangunan kayu siap dulu Lesen ­ RM 500.00 setahun
12. Kilang Pulpa dan Kertas Lesen ­ RM 3,000.00 setahun
13. Kilang Buluh/Rotan Lesen ­ RM 50.00 setahun
14. Lain-lain Industri Berasaskan Kayu Lesen ­ RM 50.00 setahun
15. Bayaran-bayaran lain Mendapatkan salinan lesen industri berasaskan kayu - RM 100.00 satu salinan
­Bayaran atas permohonan mengubah nama lesen Industri Berasaskan Kayu ­RM 200 bagi setiap permohonan.

Bayaran Fi Mesin:
Mengikut jenis lesen yang dimohon dan diluluskan.

Tempoh sah laku lesen:
Tidak melebihi satu (1) tahun kalendar.
Entiti Yang Layak Memohon
 1. Perniagaan
 2. Syarikat
 3. Perkongsian Liabiliti Terhad
 4. Koperasi
 5. Lain-lain