Skip to main content

Pejabat Hutan Daerah

Fungsi Pejabat Hutan Daerah:

  1. Pejabat Hutan Daerah bertanggungjawab dalam pentadbiran di peringkat daerah, kawalan pengusahasilan kutipan hasil dan penguatkuasaan undang-undang;
  2. Menjalankan aktiviti-aktiviti pengurusan pembangunan dan silvikultur di peringkat daerah pentadbiran hutan;
  3. Mengenalpasti dan memantau kawasan-kawasan hot spot untuk menjalankan aktiviti rondaan ke kawasan-kawasan tersebut bagi mengawal dan mencegah kesalahan-kesalahan hutan;
  4. Membuat pemantauan dan semakan terhadap perjalanan BPH bagi memastikan tidak berlaku pengurangan kutipan hasil; dan
  5. Memastikan semua sumber-sumber kayu yang diproses oleh kilang berasas kayu adalah dari sumber yang sah dengan menyemak butiran pas pemindah, buku log, kayu-kayu matau, tagging dan tanda harta.