Skip to main content

Fungsi Jabatan

Pejabat Perhutanan Negeri

  • Menasihat Pihak Berkuasa Negeri dalam semua aspek yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan sumber hutan untuk mendatangkan faedah yang maksimum terhadap pembangunan sosio-ekonomi negeri.
  • Mengurus Hutan Simpanan Kekal dengan sempurna sejajar dengan konsep pengurusan hutan secara berkekalan.
  • Melaksanakan usaha-usaha pembangunan, memulihara dan menghutan semula melalui amalan silvikultur yang sempurna supaya dapat mengeluarkan hasil hutan yang tinggi dari kawasan-kawasan Hutan Simpanan Kekal.
  • Mengawal dan menyelaras perlesenan semua jenis industri berasaskan kayu.
  • Melaksanakan dasar-dasar dan penguatkuasaan undang-undang perhutanan.

Pejabat Hutan Daerah

  • Bertanggungjawab dalam pentadbiran, pembangunan hutan, kawalan pengusahasilan, kutipan hasil dan penguatkuasaan undang-undang hutan di peringkat daerah.