Skip to main content

Kadar Cukai Dan Fi

 • JADUAL KEDUA

  SENARAI KADAR ROYALTI

  (Kaedah 22)

  I. HASIL HUTAN UTAMA

  1. Kayu Bulat

  1.1 Jenis Selain Dari Kayu Getah

  BUTIRAN

  KADAR (RM) SATU METERPADU


  KAYU BULAT

    Perepang 30 cm ke atas Ditukar Bentuk
   1.1.1 Kayu Keras Berat -    
     Balau 30.40 60.40
     Balau Merah  41.20 82.00
     Bitis  40.30 80.40
     Chengal  134.40 268.40
     Giam  81.70 163.00
     Kekatong  16.90 33.60
     Keranji  31.30 62.40
     Merbau  53.40 106.40
     Penaga  38.50 76.80
     Resak  59.70 119.20
     Tembusu  16.00 31.80
     Tempinis  16.00 31.80
     Kayu Keras Berat yang lain  13.30 26.40
       
   1.1.2 Kayu Keras Sederhana -    
     Jati  82.20 164.00
     Kapor  35.70 71.00
     Kasai  46.60 93.00
     Kelat  16.00 32.70
     Keladan  35.70 71.00
     Keledang  16.90 33.60
     Kempas  23.70 47.20
     Keruing 25.80 51.20
     Kulim  34.00 67.80
     Mata Ulat  23.20 46.20
     Mengkulang  37.60 74.80
     Merpauh  61.90 123.60
     Punah  38.50 76.80
     Rengas  37.60 75.00
     Simpoh  11.50 22.80
     Tualang  14.20 28.20
     Kayu Keras Sederhana yang lain  11.50 22.80
       
   1.1.3 Kayu Keras Ringan    
     Acacia Mangium  13.30 26.40
     Batai  13.30 26.40
     Bintagor  16.00 31.80
     Durian  54.70  109.20
     Geronggang  43.00 85.80
     Gerutu  16.00 31.80
     Hujan-hujan  13.30 26.40
     Jelutong  47.50 94.60
     Kedondong  33.10 66.00
     Kembang Semangkok  56.50  112.80
     Kungkur  39.40 78.60
     Macang  16.00 31.80
     Mahogany  80.80 161.40
     Medang  15.10 30.00
     Melantai  29.70 52.70
     Melunak  16.00 31.80
     Mempisang  13.30 26.40
     Meranti Bakau  53.10 105.80
     Meanti Merah Tua  36.00 72.50
     Meranti Merah Muda  30.60 60.80
     Meranti Putih  26.70 53.00
     Meranti Kuning  31.50 62.80
     Merawan  21.40 42.60
     Mersawa  26.40 52.60
     Nyatoh  29.70 36.40
     Penarahan  43.90 87.60
     Pulai  13.30 26.40
     Ramin  80.40 160.60
     Sena  13.30 26.40
     Sepetir  22.80 45.40
     Sesendok  49.30 98.40
     Terap  13.30 26.40
     Terentang  13.30 26.40
     Yamane  13.30 26.40
     Kayu Keras Ringan yang lain  11.50 22.80
       
   1.1.4 Kayu Lampung -    
     Spesies Araucaria 80.80 161.40
     Damar Minyak 82.20 164.00
     Pine 39.40 78.60
       

   

  BUTIRAN

  KADAR (RM)

   1.2 Kayu Getah  
  1.2.1 Untuk dieskport dalam bentuk kayu 3.00 semeter padu susun
  1.2.2 Untuk membuat arang kayu, kayu gergaji, kayu serpai, papan blok, papan simen kayu dan perabot 1.00 semeter padu susun
     
   1.3 Terentang (untuk kegunaan membuat mancis) 2.00 semeter padu susun
     
   1.4 Medang (untuk kegunaan membuat kayu teja) 5.00 semeter padu susun
     
   2. Kayu Jaras  
  2.1 Hutan Darat (panjang bebas) 1.00 sebatang
  2.2 Hutan Bakau (panjang bebas) 1.00 sebatang
  2.3 Kayu Pagar (berbelah/bulat) 0.50 sebatang
     
   3. Kayu Api  
  3.1 Bakau 2.00 setiap 1,000 kg
  3.2 Jenis-Jenis Lain 1.00 semeter padu susun
     
   4. Arang  
  4.1 Pukal  6.00 setiap 1,000 kg
  4.2 Dalam guni yang tiap-tiap satunya tidak lebih 50 kg 1.00 satu guni
     
   5. Rotan  
  5.1 Manau 0.50 semeter
  5.2 Sega Berbelah/Bulat  0.50 setiap 100 meter atau sebahagian daripadanya
     
   6. Kayu Balak yang berukuran kurang daripada 2.4 meter atau 8 kaki panjang 6.00 semeter padu susun

   II. HASIL HUTAN KECIL

  BUTIRAN

  KADAR (RM)

   1. Rotan  
  1.1 Semambu  
  1.1.1 Jarak buku lebih 70 sm 1.00 sebatang
  1.1.2 Jarak buku kurang daripada 70 sm (cincang) 26.00 setiap 1,000 batang
  1.2 Dahan  
  1.2.1 Panjang 2.5 m dan kurang  11.00 setiap 1,000 batang
  1.2.2 Panjang lebih dari 2.5 m  21.00 setiap 1,000 batang
  1.3 Batu, Tanah, Tunggul dan jenis-jenis lain Bulat, Berbelah  0.50 setiap 100 meter atau sebahagian daripadanya
     
   2. Buluh 0.50 sebatang
     
   3. Damar  
  3.1 Mata kucing, Penak, Tenak 200.00 setiap 1,000 kg
  3.2 Hitam  60.00 setiap 1,000 kg
  3.3 Senggai  120.00 setiap 1,000 kg
  3.4 Jenis-jenis lain  30.00 setiap 1,000 kg
  3.5 Debu (semua jenis)  30.00 setiap 1,000 kg
  3.6 Obor  1.00 setiap 100 batang
     
   4. Rami/Urat  
  4.1 Pisang 15.00 setiap 1,000 kg
  4.2 Jenis-jenis lain 10.00 setiap 1,000 kg
     
   5. Buah-buahan  
  5.1 Durian 1.00 sebiji
  5.2 Petai  10.00 setiap ribu papan
  5.3 Jenis-jenis lain 10% mengikut harganya
     
   6. Getah  
  6.1 Jelutong  20% mengikut harganya
  6.2 Taban  20% mengikut harganya
  6.3 Jenis-jenis lain 20% mengikut harganya
     
   7. Daun-daun  
  7.1 Pucuk Nipah 0.50 setiap ribu
  7.2 Atap Nipah 5.00 setiap ribu
  7.3 Atap rumbia atau sagu 7.00 setiap ribu
  7.4 Atap (jenis-jenis lain) 4.00 setiap ribu
  7.5 Kajang 0.50 setiap ribu
  7.6 Kubin 3.00 setiap orang bagi satu bulan
     
   8. Minyak  
  8.1 Keruing 1.00 seliter
  8.2 Jenis-jenis lain 7.00 satu orang bagi satu bulan
     
   9. Kayu Palma  
  9.1 Nibung 2.00 sebatang
  9.2 Berbelah untuk lantai  3.00 setiap ratus
  9.3 Mengkawang  1.00 setiap ratus
  9.4 Belembang  1.00 setiap ratus
     
   10. Bahan Batuan  
  10.1 Tanah Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang 
  10.2 Laterit Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang 
  10.3 Tanah Gembur Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang 
  10.4 Tanah Liat Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang
  10.5 Pasir  Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang
  10.6 Batu kapur dan batu kaurzit  Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang
  10.7 Batu Granit (semua ukuran)  Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang
  10.8 Abuk Granit  Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang
  10.9 Marmar  Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang
     
   11. Pelbagai  
  11.1 Akar laka 15.00 setiap 1,000 kg
  11.2 Lilin Lebah 0.50 sekilogram
  11.3 Madu 1.00 sekilogram
     
   12. Hasil Hutan yang tidak disebutkan dalam jadual 15% mengikut harganya
     
   13. Kayu Serpai (woodchips) 4.00 semeter padu susun
     
   14. Gaharu (sekilogram)  
  14.1 Gred A Super 10% harga pasaran
  14.2 Gred A 10% harga pasaran
  14.3 Gred B 10% harga pasaran
  14.4 Gred C 10% harga pasaran
     
   15. Herba/Tumbuhan Ubatan (sekilogram) 10% harga pasaran
     
   16. Tunggul Kayu (sebatang)  
  16.1 Balau Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri
  16.2 Chengal  Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri
  16.3 Merbau Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri 
  16.4 Tunggul Kayu Lain Ditentukan oleh Pihak Berkuasa Negeri 

   

   

 • JADUAL KETIGA

  SENARAI KADAR PREMIUM

  (Kaedah 23)

  I. Premium Pembalakan

  BUTIRAN KADAR (RM)
   1. Jenis Kawasan  
  1.1 Hutan Simpanan Kekal 4,200.00 sehektar setahun atau kadar yang ditetapkan oleh pihak Berkuasa Negeri
  1.2 Hutan Tanah Kerajaan 3,500.00 sehektar setahun atau kadar yang ditetapkan oleh pihak Berkuasa Negeri
   2. Kawasan Pemberian/Kelulusan Khas dan kelulusan-kelulusan lain Nilaian Jabatan atau kadar yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri
   3. Kawasan Tawaran  Mengikut harga tawaran
   4. Kawasan Sudah Bebas  
  4.1 Pengeluaran secara lesen Nilaian Jabatan atau kadar yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri
  4.2 Pengeluaran secara lesen kecil 100 % kadar royalti
   5. Kawasan-kawasan lain  
  5.1 Bakau 200.00 sehektar setahun
  5.2 Jaras 100.00 sehektar setahun
  5.3 Kayu Api 10.00 sehektar setahun
  5.4 Kayu Getah 20.00 sehektar setahun
  5.5 Terentang 20.00
  5.6 Tujuan-tujuan lain 50.00 sehektar setahun

  II. Premium Bagi Mengambil Hasil Hutan Yang Lain

  BUTIRAN KADAR (RM)
  1.Rotan                                             500.00 bagi tiap-tiap 500 hektar atau sebahagian daripadanya setahun
  2. Daun-daun  10.00 sebulan
  3. Damar  100.00 bagi tiap-tiap 500 hektar atau sebahagian daripadanya setahun
  4. Buluh  500.00 bagi tiap-tiap 500 hektar atau sebahagian daripadanya setahun
  5. Getah  100.00 bagi tiap-tiap 40 hektar atau sebahagian daripadanya setahun
  6. Buah-buahan  100.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun atau dengan tawaran
  7. Bahan Batu Batan  Mengikut kadar yang ditetapkan dalam Peraturan Tanah Pahang
  8. Lain-lain  10.00 satu lesen sebulan

   

 • JADUAL KEEMPAT

  FEE PELBAGAI

  (Kaedah 23)

  Dengan butiran-butiran berikut :

  BUTIRAN KADAR (RM)
  1. Deposit bagi maksud  
  1.1 Memasuki tawaran/sebutharga  
  1.1.1 Hutan Dara  170.00 sehektar
  1.1.2 Hutan Sudah Balak  90.00 sehektar
  1.2 Lesen mengeluarkan hasil hutan utama  
  1.2.1 Kayu Bulat  
  (i) Hutan Dara  255.00 sehektar
  (ii) Hutan Sudah DiBalak 170.00 sehektar atau RM 5,000 mengikut mana yang lebih tinggi
  (iii) Terentang  45.00 sehektar
  (iv) Ladang Hutan  85.00 sehektar
  (v) Kayu Getah  2.00 sehektar
  1.2.2 Kayu Jaras  
  (i) Hutan Darat  22.00 sehektar
  (ii) Hutan Bakau  85.00 sehektar
  1.2.3 Kayu Api  
  (i) Hutan Darat  22.00 sehektar
  (ii) Hutan Bakau  22.00 sehektar
  1.2.4 Rotan Manau/Sega 

  340.00 bagi tiap-tiap 400 hektar atau sebahagian daripadanya

     
  1.3 Lesen mengeluarkan hasil hutan kecil  
  1.3.1 Rotan selain dari jenis Manau dan Sega 170.00 bagi tiap-tiap 400 hektar atau sebahagian daripadanya
  1.3.2 Buluh  2.00 sehektar
  1.3.3 Damar 340.00 bagi tiap-tiap 400 hektar atau sebahagian daripadanya
  1.3.4 Getah 340.00 bagi tiap-tiap 400 hektar atau sebahagian daripadanya
  1.3.5 Daun-daun
  2.00 sehektar
  1.3.6 Buah-buahan 43.00 sehektar
    170.00 setiap lesen
  1.3.7 Bahan Batu-batuan Mengikut kadar yang ditetapkan di dalam Peraturan Tanah Pahang
  1.3.8 Lain-lain lesen yang tidak disebutkan di atas 1.00 sehektar
  1.3.9 Permit Mencarigali (Borang J) 100.00 sehektar
  1.4 Lesen Kecil bagi mengeluarkan hasil hutan utama

  Tidak kurang daripada 850.00

  1.5 Permit Penggunaan bagi tujuan  
  1.5.1 Pertanian/Ternakan 500.00 sehektar
  1.5.2 Kauri dan tempat menyimpan pecahan batu-batuan 500.00 sehektar
  1.5.3 Matau (termasuk matau dalam kawasan mambalak) 500.00 sehektar
  1.5.4 Mencarigali galian-galian 50.00 sehektar
  1.5.5 Menggunakan jalan 1,500.00 sekilometer atau sebahagian daripadanya
  1.5.6 Rekreasi 15.00 % dari harga tawaran
  1.5.7 Tujuan lain yang tidak disebutkan di atas 80.00 setiap permit
   2. Tanda Tukul Harta dan pengelasan 200.00 bagi tiap-tiap satu pendaftaran setahun
   3. Permit Penggunaan yang dikeluarkan bagi  
  3.1 Penyelidikan  100.00 setiap permit setahun
  3.2 Pelajaran atau latihan  100.00 setiap permit setahun atau sebahagian daripadanya
  3.3 Rekreasi   
  3.3.1 Pelabur Kecil RM1,000 setahun (klasifikasi pelabur adalah tertakluk kepada ketetapan Majlis Mesyuarat Kerajaan)
  3.3.2 Pelabur Besar RM1,000 seekar setahun (klasifikasi pelabur adalah tertakluk kepada ketetapan Majlis Mesyuarat Kerajaan)
  Bagi Daerah Cameron Highland sahaja 1,500.00 setiap permit setahun atau sebahagian daripadanya
  3.4 Penggunaan sumber air  480.00 setiap ekar setahun
  3.5 Menjalankan perniagaan  25.00 setiap permit setahun
  3.6 Pembinaan atau pengendalian mini hidroelektrik 500.00 setiap permit setahun
  3.7 Pertanian/ternakan 300.00 sehektar setahun dan tambahan seterusnya RM50.00 setahun atas sebuah bangunan jika didirikan di dalam kawasan itu
  Bagi Daerah Cameron Highland sahaja 1,500.00 sehektar setahun dan tambahan seterusnya RM50.00 setahun atas sebuah bangunan jika didirikan di dalam kawasan itu
  3.8 Penubuhan infrastruktur pembalakan 300.00 sehektar setahun 
  3.9 Mencarigali galian-galian 2,000.00 bagi 400 hektar atau sebahagian daripadanya setahun
  3.10 Kuari atau tempat menyimpan pecahan batu-batuan 500.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun
  3.11 Matau (termasuk dalam kawasan membalak) 300.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun
  3.12 Membina/menggunakan jalan-jalan hutan 200.00 sekilometer atau sebahagian daripadanya setahun
  3.13 Membina/mendirikan industri berasas kayu 250.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun
  3.14 Lain-lain tujuan yang tidak disebutkan di atas 100.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun
  Bagi Daerah Cameron Highland sahaja 1,500.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun
  3.15 Sukan bermotor dalam Hutan Simpanan Kekal  
  3.15.1 Kereta pacuan empat roda (4x4) 100.00 bagi tiap-tiap kereta
  3.15.2 Motorsikal lasak (Motocross) 50.00 bagi tiap-tiap motor
  3.16 Empangan Hidroelektrik  
  3.16.1 Infrastruktur $1,000.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun kalendar
  3.16.2 Tadahan/Takungan Air $500.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun kalendar
  3.16.3 Terowong $1,000.00 sehektar atau sebahagian daripadanya setahun kalendar
  3.17 Pembinaan Infrastruktur bukan pembalakan  
  3.17.1 Pembinaan Menara Telekomunikasi $24,000.00 seunit setahun atau sebahagian daripadanya setahun kalendar
  3.17.2 Pembinaan Pencawang Elektrik 6,000.00 seunit setahun atau sebahagian daripadanya setahun kalendar
  3.17.3 Saluran paip gas/minyak/air untuk tujuan komersial 1,000.00 seunit setahun atau sebahagian daripadanya setahun kalendar
  3.17.4 Infrastruktur lain bukan pembalakan 1,000.00 seunit setahun atau sebahagian daripadanya setahun kalendar
  3.17.5 Laluan Talian Penghantaran Elektrik di Dalam Hutan Simpanan Kekal 2.80 setiap meter persegi
  3.17.6 Pembinaan infrastruktur laluan kereta api di dalam hutan simpanan kekal 2.80 setiap meter persegi setahun
  3.18 Pajakan Ladang Hutan

  $50.00 sehektar bagi 5 tahun pertama

  $100.00 sehektar bagi 10 tahun berikutnya

  $150.00 sehektar bagi 45 tahun berikutnya

   4. Pendaftaran pembalak/kontraktor bagi tujuan  
  4.1 Pembalakan  300.00 setahun
  4.2 Mengambil kayu jaras, kayu api dan hasil hutan lain  100.00 setahun
  4.3 Pembangunan sumber hutan  150.00 setahun
   5. Penyediaan dan pengesahan sempadan lesen/permit  
  5.1 Kawasan membalak 30.00 sehektar
  5.2 Terentang 15.00 sehektar
  5.3 Bakau (Tanda sempadan sahaja) 5.00 sehektar
  5.4 Rotan (Tanda sempadan sahaja) 1.00 sehektar
  5.5 Kayu Api (Tanda sempadan sahaja) 1.00 sehektar
  5.6 Lain-lain kawasan selain di atas (pengesahan sempadan sahaja) 50.00 sehektar
   6. Permit memasuki Hutan Simpanan Kekal 10.00 satu kemasukan seorang
   7. Sublesen di bawah lesen/lesen kecil/permit 10.00 seorang setiap 3 bulan
   8. Mendapatkan salinan lesen 200.00 bagi satu salinan
   9. Mendapatkan salinan dokumen/surat 20.00 satu salinan
   10. Fee borang tender 10.00 satu salinan
   11. Pelan (pembelian, penyemakan, pindaan) 100.00
   12. Bayaran Permohonan kawasan balak 2.00 sehektar setahun atau sebahagian daripadanya
   13. Bayaran Perkhidmatan untuk kayu yang diimport  
  13.1 Kayu 2.00 semeter padu
  13.2 Kayu Jaras 1.00 sebatang
   14. Fi kemasukan ke Hutan Lipur mengikut kategori pelawat  
  a) Dewasa   
  i. Warganegara 3.00 seorang
  ii. Bukan Warganegara 10.00 seorang
  b) Kanak-kanak   
  i. Warganegara 1.50 seorang
  ii. Bukan Warganegara 5.00 seorang
  c) Warga Emas (60 tahun dan ke atas)   
  i. Warganegara 1.50 seorang
  ii. Bukan Warganegara 10.00 seorang
  d) Orang Kurang Upaya   
  i. Warganegara Percuma
  ii. Bukan Warganegara Percuma
   15. Fi masuk ke Hutan Taman Negeri mengikut kategori pelawat  
  a) Dewasa   
  i. Warganegara 10.00 seorang
  ii. Bukan Warganegara 30.00 seorang
  b) Kanak-kanak   
  i. Warganegara 5.00 seorang
  ii. Bukan Warganegara 15.00 seorang
  c) Warga Emas (60 tahun dan ke atas)   
  i. Warganegara 5.00 seorang
  ii. Bukan Warganegara 30.00 seorang
  d) Orang Kurang Upaya   
  i. Warganegara Percuma
  ii. Bukan Warganegara Percuma
   16. Fi bagi menggunakan kemudahan atau menjalankan aktiviti dalam Hutan Lipur atau Hutan Taman Negeri  
  (A) Kemudahan  
  (a) Kanopi  
  Dewasa   
  i. Warganegara 10.00 seorang
  ii. Bukan Warganegara 20.00 seorang
  Kanak-kanak   
  i. Warganegara 5.00 seorang
  ii. Bukan Warganegara 10.00 seorang
  (b) Dewan Terbuka  100.00 sebuah/hari
  (c) Dewan Serbaguna  150.00 sebuah/hari
  (d) Kantin  200.00 sebulan
  (e) Kiosk  100.00 sebulan
  (f) Gerai  10.00 sehari
  (g) Petak Jualan  5.00 sehari
  (h) Tandas 0.50 sekali masuk
  (i) Padang 100.00 sejam
  (j) Astaka 30.00 sejam
  (k) Wakaf 30.00 sejam
  (l) Sijil 5.00 sekeping
  (m) Petak Letak Bas 10.00 sekali masuk/hari
  (n) Petak Letak Bas Mini/Van 5.00 sekali masuk/hari
  (o) Petak Letak Kereta 3.00 sekali masuk/hari
  (p) Petak Letak Motorsikal 1.50 sekali masuk/hari
  (B) Penginapan  
  (i) Asrama 20.00 seorang/malam
  (ii) Chalet - 3 bilik atau lebih 150.00 seorang/malam
  (iii) Chalet- 2 bilik 150.00 seorang/malam
  (iv) Chalet B - 1 bilik 50.00 seorang/malam
  (vi) Chalet A - Frame 20.00 seorang/malam
  (vii) Berkhemah 10.00 seorang/hari
  (C) Aktiviti yang dijalankan  
  (i) Rakaman filem  500.00 sehari atau mana-mana bahagiannya
  (ii) Pengambaran  
  komersial/dokumentari/iklan  500.00 sehari atau mana-mana bahagiannya
  (iii) Pelaksanaan kajian (Deposit)  500.00 setiap kajian
  (iv) Mountain Bike Trail  5.00 seorang/hari
  (v) Pendaftaran Jurupandu Denai Alam 100.00 setahun
  (vi) Perkhidmatan Jurupandu Denai Alam bagi setiap kumpulan (5-10 orang) 50.00 sehari atau sebahagian daripadanya
  (vii) Perkhidmatan Porter 10.00 setiap kilogram
   17. Telah dipotong  
   18. Telah dipotong  
   19. Bayaran gantirugi kehilangan hasil hutan akibat projek pembangunan 3000.00 sehektar
   Bagi Daerah Cameron Highland sahaja
  Bayaran gantirugi kehilanagn hasil hutan
  3,000.00 per permit
   20. Permohonan Sijil Pengurusan Hutan (MC&I) (Hutan Asli) 200.00 setiap salinan
   21. Sub Lesen 10.00 seorang setiap 3 bulan
   22. Penjualan  
  22.1 Pokok hutan/anak benih/pokok hiasan/herba/tumbuhan ubatan  
  (i) Ketinggian kurang daripada 1 meter 5.00 sepokok
  (ii) Ketinggian 1 meter hingga 3 meter 10.00 sepokok
  (iii) Ketinggian 3 meter atau lebih 25.00 sepokok
  (iv) Biji benih Mengikut harga pasaran semasa sekilogram
   23. Pendaftaran Jentera dan Peralatan  
  (i) Jentera Berat 200.00 (seunit setahun atau sebahagian daripadanya)
  (ii) Pacuan Empat Roda (4x4) 50.00 (seunit setahun atau sebahagian daripadanya)
  (iii) Gergaji Berantai 50.00 (seunit setahun atau sebahagian daripadanya)
  (iv) Kenderaan 50.00 (seunit setahun atau sebahagian daripadanya)
  (v) Motorsikal 20.00 (seunit setahun atau sebahagian daripadanya)
  (vi) Tongkang/Bot 50.00 (seunit setahun atau sebahagian daripadanya)