Skip to main content

Laporan Kes Kesalahan Hutan Tahun 2022

BIL NO.KES MAKLUMAT KESALAHAN HUTAN TINDAKAN STATUS KES
1 PHN.PHG(S)IP0001/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 5 LONGGOKAN KAYU SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM10,000.00
2 PHN.PHG(S)IP0002/2022 MENGAMBIL MINERAL DI DALAM HUTAN SIMPAN [SEKSYEN 81(1)(d), AKTA 313] PENEMUAN SEBUAH PALONG, 2 BUAH EXCAVATOR,  DAN TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN DALAM TINDAKAN
SIASATAN
3 PHN.PHG(S)IP0003/2022 MEMASANG MESIN TANPA KEBENARAN
[SEKSYEN 3(1), EIBK]
1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 37 MESIN KAYU SELESAI (NFA)
4 PHN.PHG(S)IP0004/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA PAS PEMINDAH [SEKSYEN 68(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA1 BUAH MOTOLORI SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM1,500.00
5 PHN.PHG(S)IP0005/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA PAS PEMINDAH [SEKSYEN 68(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 1 BUAH KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA (HILUX) SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM1,000.00
6 PHN.PHG(S)IP0006/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA LONGGOKAN KAYU DALAM TINDAKAN SIASATAN
7 PHN.PHG(S)IP0007/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN 1 OKT DITANGKAP DALAM TINDAKAN SIASATAN
8 PHN.PHG(S)IP0008/2022 MENGAMBIL MINERAL DI DALAM HUTAN SIMPAN [SEKSYEN 81(1)(d), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 1 BUAH EXCAVATOR SELESAI DENGAN
TINDAKAN KOMPAUN
RM10,000.00
9 PHN.PHG(S)IP0009/2022 MENEBANG POKOK DI DALAM HUTAN SIMPAN [SEKSYEN 81(1)(b), AKTA 313] PENEMUAN 2 MESIN GERGAJI BERANTAI  DAN TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN DALAM TINDAKAN SIASATAN
10 PHN.PHG(S)IP00010/2022 MENDUDUKI HUTAN SIMPAN SECARA MENYALAHI UNDANG-UNDANG [SEKSYEN 32(1), AKTA 313] PENEMUAN KAWASAN CEROBOH SELUAS 0.71 HEKTAR DAN TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN SELESAI DENGAN
TINDAKAN KOMPAUN
RM30,000.00
11 PHN.PHG(S)IP00011/2022 MENDUDUKI HUTAN SIMPAN SECARA MENYALAHI UNDANG-UNDANG [SEKSYEN 32(1), AKTA 313] PENEMUAN KAWASAN CEROBOH SELUAS 1.69 HEKTAR DAN TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN SELESAI DENGAN
TINDAKAN KOMPAUN
RM10,000.00
12 PHN.PHG(S)IP00012/2022 MENOLAK TANAH DI DALAM HUTAN SIMPAN
[SEKSYEN 81(1)(e ), AKTA 313]
PENEMUAN SEBUAH JENTERA EXCAVATOR DAN
TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN
SELESAI (NFA)
13 PHN.PHG(S)IP00013/2022 MENDUDUKI HUTAN SIMPAN SECARA MENYALAHI UNDANG-UNDANG [SEKSYEN 32(1), AKTA 313] PENEMUAN KAWASAN CEROBOH DAN TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM10,000.00
14 PHN.PHG(S)IP00014/2022 MENEBANG POKOK DI DALAM HUTAN SIMPAN
[SEKSYEN 81(1)(b), AKTA 313]
PENEMUAN  12 LONGGOKAN KAYU BALAK DAN TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN DALAM TINDAKAN SIASATAN
15 PHN.PHG(S)IP00015/2022 MENOLAK TANAH DI DALAM HUTAN SIMPAN
[SEKSYEN 81(1)(e ), AKTA 313]
1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH JENTERA EXCAVATOR, SEBUAH MOTORSIKAL EX5 DAN 27 TUAL BALAK SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM5,000.00
16 PHN.PHG(S)IP00016/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 47(1), AKTA 313] 17 OYDS DITANGKAP DALAM TINDAKAN SIASATAN
17 PHN.PHG(S)IP00017/2022 MENOLAK TANAH DI DALAM HUTAN SIMPAN
[SEKSYEN 81(1)(e ), AKTA 313]
1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH EXCAVATOR DAN SEBUAH FORD RANGER SELESAI DENGAN TINDAKAN MAHKAMAH DENDA RM8,000
18 PHN.PHG(S)IP00018/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA LONGGOKAN BATANG NIBONG, DUA BUAH EXCVATOR DAN SATU GERGAJI BERANTAI SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM5,000.00
19 PHN.PHG(S)IP00019/2022 MENDIRIKAN KILANG TANPA KEBENARAN
[SEKSYEN 3(2), EIBK]
PENEMUAN GERGAJI GELUNG 30', GERGAJI GELUNG 23', MESIN KETAM, ROLLER PENOLAK KAYU, MESIN SEDUK HABUK, KAYU BALAK YANG DIBELAH, KAYU SEDIA, CROSS CUT, CHAINSAW, HAND DRILL, PERALATAN PENGIKAT KAYU, GRANDER DAN  TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN DALAM TINDAKAN SIASATAN
20 PHN.PHG(S)IP00020/2022 PENDUDUKAN ATAU PERJALANAN AKTIVITI DI ATAS HUTAN SIMPAN KEKAL DILARANG [SEKSYEN 32(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 27 EKOR KAMBING DAN SEBUAH KANDANG KAMBING DALAM TINDAKAN SIASATAN
21 PHN.PHG(S)IP00021/2022 MENOLAK TANAH DI DALAM HUTAN SIMPAN
[SEKSYEN 81(1)(e ), AKTA 313]
2 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA DUA BUAH JENGKAUT BERODA DAN 1 BUAH BULLDOZER DALAM TINDAKAN SIASATAN
22 PHN.PHG(S)IP00022/2022 MENOLAK TANAH DI DALAM HUTAN SIMPAN
[SEKSYEN 81(1)(e ), AKTA 313]
2 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 1 BUAH MOTOSIKAL DALAM TINDAKAN SIASATAN
23 PHN.PHG(S)IP00023/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA PAS PEMINDAH [SEKSYEN 68(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH MOTOLORI DAN
59 TUAL BALAK PELBAGAI SPESIES HUTAN
SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM2,500.00
24 PHN.PHG(S)IP00024/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] 5 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA DUA BUAH MOTOLORI, SEBUAH PENYANGGA DAN BEBERAPA TUAL BALAK PELBAGAI SPESIES DALAM TINDAKAN SIASATAN
25 PHN.PHG(S)IP00025/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] PENEMUAN  LONGGOK KAYU BERSAIZ 3X3 INCI DAN  TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN SELESAI (NFA)
26 PHN.PHG(S)IP00026/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] PENEMUAN SEBUAH  MOTOSIKAL, SEBUAH GERGAJI BERANTAI STIHL, 3 BATANG TUNGGUL DAN 27 BATANG SEDIA DAN  TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN DALAM TINDAKAN SIASATAN
27 PHN.PHG(S)IP00027/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA PAS PEMINDAH [SEKSYEN 68(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 8 TUAL BALAK SPESIES MERBAU SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM10,000
28 PHN.PHG(S)IP00028/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA LONGGOKAN KAYU PELBAGAI SPESIES SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM3,500
29 PHN.PHG(S)IP00029/2022 MENOLAK TANAH DI DALAM HUTAN SIMPAN PENEMUAN LONGGOKAN KAYU PELABAGAI SPESIES DAN  TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN SELESAI (NFA)
30 PHN.PHG(S)IP00030/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] PENEMUAN LONGGOKAN KAYU PELABAGAI SPESIES DAN  TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN DALAM TINDAKAN SIASATAN
31 PHN.PHG(S)IP00031/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] 3 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA DUA BUAH GERGAJI BERANTAI DAN TUAL BALAK CHENGAL DALAM TINDAKAN SIASATAN
32 PHN.PHG(S)IP00032/2022 MENCARI, MENGAMBIL, MENDEDAHKAN KEPADA APA-APA PROSES PENGILANGAN ATAU MEMINDAH APA-APA HASIL HUTAN ATAU MINERAL [SEKSYEN 81(1)(d), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN 21 PERALATAN MENGGALI HASIL MINERAL DALAM TINDAKAN SIASATAN
33 PHN.PHG(S)IP00033/2022 MENDUDUKI HUTAN SIMPAN SECARA MENYALAHI UNDANG-UNDANG & MEMBERSIH, MEMBAJAK MANA-MANA TANAH UNTUK TANAMAN ATAU APA-APA MAKSUD LAIN [SEKSYEN 32(1) DAN 81(1), AKTA 313] PENEMUAN SEBUAH BANGUNAN DAN PERALATAN MEMBUAT RUMAH DAN  TIADA OYDS DITANGKAP SEMASA SERBUAN DALAM TINDAKAN SIASATAN
34 PHN.PHG(S)IP00034/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 47(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH MOTOLORI BESERTA 750 BTG ROTAN DALAM TINDAKAN SIASATAN
35 PHN.PHG(S)IP00035/2022 MENDUDUKI HUTAN SIMPAN SECARA MENYALAHI UNDANG-UNDANG [SEKSYEN 32(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DALAM TINDAKAN SIASATAN
36 PHN.PHG(S)IP00036/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 47(1), AKTA 313] 5 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 2 JENTERA EXCAVATOR , SEBUAH   PACUAN 4 RODA, 1 PALONG DAN 1 ENJIN PAM AIR SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM35,000
37 PHN.PHG(S)IP00037/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 47(1), AKTA 313] 10 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 4 BUAH KIA SPORTAGE SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM5,500
38 PHN.PHG(S)IP00038/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 47(1), AKTA 313] 3 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH KONGSI DALAM TINDAKAN SIASATAN
39 PHN.PHG(S)IP00039/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA PAS PEMINDAH [SEKSYEN 68(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH MOTOLORI DALAM TINDAKAN SIASATAN
40 PHN.PHG(S)IP00040/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN TANPA PAS PEMINDAH [SEKSYEN 68(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH MOTOLORI DALAM TINDAKAN SIASATAN
41 PHN.PHG(S)IP00041/2022 MEMILIKI HASIL HUTAN SECARA TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 84(1), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 269 TUAL BALAK SELESAI DENGAN TINDAKAN KOMPAUN RM5,000
42 PHN.PHG(S)IP00042/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN [SEKSYEN 47(1), AKTA 313] 6 OYDS DITANGKAP DALAM TINDAKAN SIASATAN
43 PHN.PHG(S)IP00043/2022 MEMASUKI HUTAN SIMPAN TANPA KEBENARAN DAN MENOLAK TANAH DI DALAM HUTAN SIMPAN [SEKSYEN 47(1) DAN 81(1)(e ), AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 1 BUAH MOTOSIKAL DAN 1  BUAH EXCAVATOR (KOBELCO) DALAM TINDAKAN SIASATAN
44 PHN.PHG(S)IP00044/2022 PENALTI AM [SEKSYEN 87, AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA 205 TUAL KAYU DALAM TINDAKAN SIASATAN
45 PHN.PHG(S)IP00045/2022 PENGGUNAAN JALAN HUTAN TANPA PERMIT JALAN DILARANG [SEKSYEN 50, AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH EXCAVATOR DALAM TINDAKAN SIASATAN
46 PHN.PHG(S)IP00046/2022 PENGGUNAAN JALAN HUTAN TANPA PERMIT JALAN DILARANG  [SEKSYEN 50, AKTA 313] 1 OYDS DITANGKAP DAN TELAH MENYITA SEBUAH EXCAVATOR DALAM TINDAKAN SIASATAN