Skip to main content

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2024

Piagam Pelanggan Pencapaian (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
Lesen-lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi enam (6) bulan dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat kelulusan dipatuhi 100                      
Lesen untuk menjalankan kilang berasaskan kayu akan dikeluarkan dalam tempoh masa tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh siap kilang dibina setelah memenuhi semua syarat kelulusan 100                       
Keputusan mengenai permohonan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasaskan kayu akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan dari tarikh permohonan diterima 100